Nieuws

Beleid pauzewoningen Nunspeet met drie jaar verlengd

© Pixabay
NUNSPEET - Het beleid van de gemeente Nunspeet omtrent pauzewoningen en wordt met drie jaar verlengd. In een gehouden evaluatie wordt duidelijk dat er nog steeds volop behoefte is aan deze vorm van opvang. In de afgelopen twee jaar zijn 53 pauzewoningen bewoond, aan 50 is actieve vergunning verleend en er zijn drie aanvragen in behandeling. In totaal zijn 56 bewoners doorgestroomd.
Het merendeel vond binnen een jaar vervangende woonruimte. Er zijn in deze periode vier bewoners uit de pauzewoningen gezet, waarvan enkelen wegens drugsgebruik. Er zijn geen wachtlijsten en vraag en aanbod zijn redelijk in evenwicht. Besloten is meer aandacht te besteden aan mensen met verslavingsproblematiek. Zij zullen niet behoren bij de doelgroep voor de pauzewoningen.
De verlenging van  het beleid voor pauzewoningen wordt dus met drie jaar verlengd, met uitzondering van de woning en op vakantiepark Samoza. De directie heeft te kennen gegeven met deze huisvesting te stoppen.