Nieuws

Regio Achterhoek start zoektocht naar nieuwe gewassen

© REGIO8
DOETINCHEM - De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat de agrarische sector in de Achterhoek anders moet omgaan met het verbouwen van gewassen. Zowel de landbouw als de veehouderij moeten volgens het Waterschap Rijn en IJssel serieus gaan nadenken over de teelt.
"Je kunt bepaalde gewassen die veel water vragen niet meer gaan verbouwen als dit het klimaat voor de toekomst wordt", aldus dijkgraaf Hein Pieper, die aangeeft dat we voor de toekomst van de boeren naar het buitenland moeten gaan kijken. "Wat doen mensen met die klimaatomstandigheden en hoe gaan ze daarmee om. Daar moeten we ons misschien ook op aanpassen." Pieper geeft daarbij Frankrijk als voorbeeld. Een van de alternatieven voor snijmais dat al enkele jaren in het vizier is, is Sorghum, een gewas dat vooral geteeld wordt in Afrika. Zwier van der Vegte van Melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo plaatst er nog een kleine kanttekening bij: "Dat gewas is qua kwaliteit nog niet helemaal waar we het zouden willen. Maar ik denk dat het gewas in de toekomst geschikt kan gaan worden als voedergewas voor koeien."
Maar omdenken is ook één van de opties. Zo vraagt Van der Vegte zich hardop af of het telen van gewas in de nabije toekomst wellicht mogelijk is in de winterperiode. "We hebben nauwelijks echte winters zoals we die vroeger kende, met echte vorst", legt Van der Vegte uit. "Dan groeit er geen gewas. Maar die strenge vorst is al heel lang geleden en er zijn nu zelfs jaren waar we in de winter gewassen kunnen telen. Op die manier kun je kijken om zo de gewasproductie in zijn totaliteit in stand te houden."