Nieuws

Arnhem komt met plan om schooluitval te voorkomen

Arnhem komt met plan om schooluitval te voorkomen.
Arnhem komt met plan om schooluitval te voorkomen. © Pxhere
ARNHEM - Arnhem komt met een nieuwe subsidieregeling om het hoge percentage voortijdig schoolverlaters (vsv) aan te pakken. Dat wordt bekostigd uit het bestaande budget. Het college hoopt daarmee effectiever te zijn en meer grip te krijgen op de doelgroep.
Vsv'ers zijn jongeren uit het voortgezet- of middelbaar onderwijs in de leeftijd van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Dat is een diploma op havo, vwo of minimaal mbo-2 niveau.
Vorig jaar had Arnhem 2,7 procent vsv'ers. Hoewel dat een daling was, lag dat nog altijd boven het landelijk gemiddelde van 2 procent. De hoogste uitval is te zien in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau een en twee en de Internationale schakelklas (Isk).
De gemeente constateert dat verschillende factoren voor wat betreft het individu, de familie, omgeving of school invloed hebben op het schoolverlaten. Succesvolle ingrepen moeten dan ook op alle betrekking hebben.

Opdrachten zonder kennis of inzicht

In de huidige aanpak voor vsv waren er vele projecten met uiteenlopende doelen, concluderen onderzoekers. Merendeels in het voortgezet onderwijs (vo), waar niet de grootste problematiek ligt. Familie en leefomgeving werden hierin veelal niet betrokken. De gemeente zou vaak als opdrachtgever fungeren, zonder kennis te hebben van het netwerk in en om de school. Inzicht in concrete resultaten is er weinig.
Daarom komt de gemeente met een nieuw plan van aanpak. Financiering van projecten moet aan duidelijkere voorwaarden voldoen, gericht zijn op een doelgroep en de effecten inzichtelijk maken. Prioriteit gaat daarbij naar aanvragen gericht op het mbo, de Isk en basis- en kaderniveaus van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Ook moet er aantoonbare samenwerking zijn met andere partijen binnen het zorgnetwerk van de leerling.

Miljoen euro beschikbaar

Het nieuwe plan gaat volgend jaar in. Effecten kunnen dus pas vanaf het schooljaar 2021/2022 te zien zijn, tempert de gemeente de verwachtingen. Cijfers over dat jaar worden pas op zijn vroegst in 2023 verwacht. Het totale budget voor vsv is 1,4 miljoen euro. Voor de subsidiëring van projecten zal naar verwachting ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar zijn, volgens een woordvoerder.
'Het is lastig om de oorzaken van voortijdig schoolverlaten aan te wijzen', zegt wethouder Hans de Vroome. 'De problematiek is complex en kan op meerdere leefgebieden zijn terug te voeren. Daarom zoeken we naar maatregelen of activiteiten die samenhang hebben op het gebied van zorg en ondersteuning.'
Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.