Nieuws

'Toename rechts-extremisme in Nijmegen', stelt burgemeester Bruls

NIJMEGEN - Er is in Nijmegen een opmars van rechts-extremisme. Dat blijkt uit de aanpak van radicalisering en extremisme in de Waalstad. Er zijn in Nijmegen op dit moment enkele jihadistische signalen en met name rechts- en links-extremistische signalen, zo schrijft het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders
Sinds 2015 werkt Nederland aan het tegengaan van radicalisering en jihadisme en krijgen grotere gemeentes hiervoor ook geld van het rijk.

Manifestaties

Die zogenoemde Versterkingsgelden zijn bedoeld extremistische bewegingen te verzwakken, te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. In Nijmegen blijkt dus dat er momenteel enkele jihadistische signalen zijn en met name rechts- en links-extremistische signalen. De toename van rechts-extremisme is in lijn met de landelijke trend.
Burgemeester Bruls: ‘Je merkt het aan de aanvragen voor manifestaties, waarbij je de afgelopen twee jaar steeds vaker de verschillende groepen tegenover elkaar zag staan.’ Volgens Bruls zijn in de Veiligheidsregio Zuid, waaronder Nijmegen valt, zo’n tien gevallen bekend van personen met extremistische ideeën. Maar wat voor gevallen dat precies zijn en in welke gemeentes, wil Bruls niet kwijt.

Sleutelfiguren

De Nijmeegse aanpak richt zich vooral op sleutelfiguren binnen bepaalde gemeenschappen. Bruls: ‘We investeren in personen die gezaghebbend zijn binnen zo’n gemeenschap. Die vervullen vaak een voorbeeldrol.’ Als voorbeeld noemt hij dat sommige NEC-fans beter luisteren als een voetballer iets zegt, wanneer anderen zoals de gemeente dit zeggen.
Nijmegen is ook bezig met dialoogsessies naar het model van Utrecht in dialoog. Doel is stadgenoten die elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen met elkaar in dialoog te brengen, over zaken die in hun dagelijks leven belangrijk zijn. Bruls besluit: ‘Meer dialoog is nuttig en nodig, omdat veel Nijmegenaren in een eigen bubbel leven en weinig contact hebben met mensen met andere achtergronden.’
Volgens burgemeester Bruls moet je mensen met extreme opvattingen op individueel niveau benaderen. ‘Niet om te proberen die persoon te heropvoeden, maar door de samenleving om zo’n persoon heen te mobiliseren.’