Nieuws

Geen extra panden om groepen arbeidsmigranten onder te brengen

Een ingeslagen ruit bij een arbeidsmigrantenwoning.
Een ingeslagen ruit bij een arbeidsmigrantenwoning. © Richard Wiekstra
ARNHEM - Er zullen geen nieuwe panden in Arnhem bijkomen waar groepen met arbeidsmigranten worden gehuisvest. Dat is het gevolg van de aangescherpte regels rondom het splitsen of verkamerd verhuren van woningen. Dat wil niet zeggen dat nieuwe arbeidsmigranten niet meer in de Rijnstad terechtkunnen.
Voor bestaande panden verandert er namelijk niets, legt de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente uit. In woningen waar nu arbeidsmigranten zitten, kan dat zo blijven. En als de huidige bewoners vertrekken, kunnen daar weer nieuwe migranten worden geplaatst.
Ook in woningen die nu al verkamerd worden verhuurd maar waar bijvoorbeeld studenten gehuisvest zijn, mogen als volgende bewoners arbeidsmigranten geplaatst worden, bevestigt hij.
De regels hebben dus alleen betrekking op panden die nu nog niet gesplitst of verkamerd zijn, maar waarvan de eigenaar dat wel van plan is. Daarvoor moet straks een vergunning worden aangevraagd. Op het moment dat een woning verhuurd wordt aan een groep arbeidsmigranten die niet tot één gezin behoren, ziet de gemeente dat als verkamerd verhuren, volgens de ambtenaar. In dat geval zal er geen vergunning worden verleend.
Want hoewel de term arbeidsmigranten niet letterlijk in de regels staat benoemd, wordt een vergunning niet vergeven 'voor het verschaffen van kortdurend tijdelijk verblijf, te vergelijken met logies, al dan niet als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, aan werknemers'.

Wel woningen voor gezinnen

Arbeidsmigranten die hier als gezin heenkomen kunnen wel een woning in Arnhem verkrijgen, erkent de ambtenaar. Ook in woningen die nu niet aan migranten worden verhuurd. Voor hen gelden dezelfde regels als voor elk ander gezin.
De regels zijn nog niet definitief. De kaders die de gemeenteraad unaniem heeft goedgekeurd, worden nu uitgewerkt in een bestemmingsplan dat vervolgens ter inzage zal worden gelegd. Daar kan nog op worden gereageerd. Daarna zal de raad het nog vast moeten stellen.

Plan voor passende huisvesting

Wel werd er gelijktijdig een voorstel aangenomen om in samenwerking met het bedrijfsleven en andere gemeenten te komen tot een plan voor 'passende en gezonde huisvesting van arbeidsmigranten en hun gezinnen'.
De indieners zijn bang dat het gevolg van de nieuwe regels kan zijn dat migranten juist in wijken worden gehuisvest waar nu al veel onzelfstandige woonruimten zijn of op bijvoorbeeld vakantieparken. Ook wordt gesteld dat onze economie in sommige cruciale sectoren afhankelijk is van de inzet van arbeidsmigranten.
De motie van D66, PvdA, DENK Verenigd Arnhem en de ChristenUnie kon op brede steun rekenen, alleen de PVV stemde tegen. 'Laten we zorgen voor passende huisvesting voor Arnhemmers', zegt fractievoorzitter Coen Verheij van de PVV daarover. 'Dat is hard nodig. En arbeidsmigranten naar huis sturen, dan kan hun eigen overheid daar voor passende huisvesting zorgen.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.