Nieuws

Nieuwe locatie voor school 's-Heerenberg

Montferland wil onderzoeken of het pand van fietsenfabrikant Specialized in ’s-Heerenberg geschikt te maken valt als basisschool. De nieuw te bouwen ‘brede school’ stond eigenlijk gepland tegenover restaurant Forest aan de Drieheuvelenweg, maar tijdens het haalbaarheidsonderzoek is volgens de gemeente een betere optie naar voren gekomen.
'S-HEERENBERG - Montferland wil onderzoeken of het pand van fietsenfabrikant Specialized in ’s-Heerenberg geschikt te maken valt als basisschool. De nieuw te bouwen ‘brede school’ stond eigenlijk gepland tegenover restaurant Forest aan de Drieheuvelenweg, maar tijdens het haalbaarheidsonderzoek is volgens de gemeente een betere optie naar voren gekomen.

“Het pand van Specialized blijkt vrij te komen en het lijkt ons de moeite waard om te onderzoeken of hier een school van is te maken”, aldus wethouder Walter Gerritsen. De fietsenfabrikant verkast zelf naar het KEMA terrein in Arnhem. Twee andere bedrijven, die in het pand zijn gevestigd, zullen ook verhuizen. Het gebouw aan de Zeddamseweg was al eerder bij de gemeente in beeld als mogelijke locatie. “Ik kwam in contact met eigenaar Bertus Hanze, die vertelde dat het pand vrij zou komen”, zegt Gerritsen. “Het lijkt ons een mooie kans om te onderzoeken of we dit gebouw kunnen verduurzamen.”
Na de verbouwing moet het pand ruimte bieden aan drie basisscholen die worden samengevoegd tot één brede school voor 750 basisschoolleerlingen. In het haalbaarheidsonderzoek worden de wensen van de schoolbesturen meegenomen, die in eerste instantie enthousiast lijken te zijn over het plan. “Dit is een prachtige kans”, zegt bestuurder Frans Stieber van Paraat scholen. “Het pand ligt centraal ook voor kinderen die komen uit Stokkum of Lengel.” Ook Lucy Hermsen van PRO8, de stichting voor primair onderwijs in de Achterhoek, is blij met deze nieuwe stap. “Ik hoop op een mooi onderzoek, waarbij we een prachtig nieuw gebouw krijgen voor ’s-Heerenberg.”

Verouderde schoolgebouwen

Tot die tijd zullen de basisscholen in hun huidige verouderde schoolgebouwen moeten blijven zitten. “Onze gebouwen zijn inderdaad gedateerd”, zegt Hermsen. “Maar we proberen de huisvesting voor onze leerlingen zo optimaal mogelijk te houden. Zo zijn laatst bijvoorbeeld nog een aantal leidingen vervangen.” Twee groepen van OBS ’t Montferland, dat onderdeel uit maakt van Paraat Scholen, zitten vanwege ruimtegebrek al in het Bargse Huus. “Dat zal voorlopig ook zo blijven”, zegt Stieber.

'Go of no-go moment'

Naast een brede school moet het pand ook ruimte gaan bieden aan een kinderopvang en de bibliotheek. De gemeenteraad beslist nog voor de zomer of het onderzoek naar de haalbaarheid van het pand kan starten. Voor het einde van het jaar hoopt de gemeente in beeld te hebben of het gebouw ook geschikt te maken valt als basisschool. “Dan zal er een ‘go’ of ‘no-go’ moment zijn of kan worden begonnen met de verbouwing van het pand”, zegt Gerritsen. In het gunstigste scenario zullen de eerste leerlingen vanaf het schooljaar 2022-2023 op de nieuwe brede school les krijgen.
Foto: REGIO8