Nieuws

Belang kinderen stond niet altijd voorop bij De Hoenderloo Groep, zegt Kinderombudsvrouw

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer Afbeelding: NOS
Het belang en de rechten van kinderen stonden niet altijd voorop bij de sluiting van De Hoenderloo Groep. Dat concludeert de Kinderombudsvrouw, die onderzoek deed naar de besluitvormingsprocessen. Wat de sluiting betekent voor de kinderen, zou onvoldoende zijn onderzocht en meegewogen.
HOENDERLOO - Het belang en de rechten van kinderen stonden niet altijd voorop bij de sluiting van De Hoenderloo Groep. Dat concludeert de Kinderombudsvrouw, die onderzoek deed naar de besluitvormingsprocessen. Wat de sluiting betekent voor de kinderen, zou onvoldoende zijn onderzocht en meegewogen.
In het onderzoek is gekeken naar het voorgenomen besluit tot sluiting, de zorg die kinderen nu krijgen en de begeleiding naar nieuwe zorg. Ouders en medewerkers uitten hierover grote zorgen. Er zou sprake zijn van een 'ingewikkelde dynamiek'. 'Vooral door het gebrek aan perspectief voor de kinderen, voor wie De Hoenderloo Groep echt een last resort was.'

'Gaat om hun leven'

'Betrek deze kinderen in dit proces', adviseert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. 'Het gaat immers om hun leven. Zij hebben het recht om hierover mee te praten.'
De sluiting van De Hoenderloo Groep zou een 'belangrijk knelpunt' hebben blootgelegd. 'Voor bepaalde groepen kinderen met complexe problemen zijn er geen passende en duurzame plekken in de buurt van hun ouders beschikbaar', concludeert het onderzoek. 'Zij hebben dringend behoefte aan perspectief', meent Kalverboer. 'Ook hun ouders moeten weten waar ze aan toe zijn. Het kan niet zo zijn dat De Hoenderloo Groep sluit voordat er voor al deze kinderen een geschikte plek is.' Meerdere plaatsingen achter elkaar is bovendien 'schadelijk voor hun ontwikkeling'.

'Onrustig en in paniek'

En of er voldoende plekken waren, was simpelweg niet onderzocht, vertelt Kalverboer aan de NOS. 'Daardoor ontstond onrust. En ook in de zorg daarna, zijn keuzes gemaakt waarin het belang van het kind niet voorop stond. Bijvoorbeeld door groepen samen te voegen vanwege personeelsgebrek.' Vanwege hun problematiek zijn het 'erg kwetsbare' kinderen, volgens de Ombudsvrouw. 'Ook hun ouders zijn soms kwetsbaar. Een deel van hen is onrustig en in paniek, omdat ze niet weten wat er gaat gebeuren.'
'Kinderen hebben behoefte aan rust', stelt Kalverboer. 'Die moeten naar een nieuwe plek toe, waar ze zich zo goed mogelijk voelen.'

'Zij zijn niet de enige'

Vanzelfsprekend is Pluryn niet blij met alle uitkomsten van het onderzoek, weet Kalverboer. Volgens haar onderschrijft de zorgorganisatie wel dat ze een voorbeeld zijn voor hoe dit soort besluiten in Nederland genomen worden. 'Zij zijn niet de enige die het belang van kinderen niet voorop stellen op het moment dat een instelling in zwaar weer is.'
Maar de kritiek die door de Ombudsvrouw wordt geleverd, namelijk dat er een plan had moeten liggen waaruit blijkt dat er voor alle kinderen een goede plek is en dat je anders niet praat over sluiting, daar is Pluryn het volgens Kalverboer niet mee eens. Ook zou Pluryn aangeven dat er voor het onderzoek met te weinig mensen is gesproken. Maar volgens Kalverboer biedt het rapport een 'genuanceerd beeld' van wat er is gebeurd.

Zie ook: