Nieuws

Gemeenteraad Harderwijk pleit voor opvang van kinderen uit Griekse kampen in Nederland

De gemeente Harderwijk roept het kabinet op om alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen in Nederland op te vangen. Zij is ook bereid om in afstemming met andere gemeenten een deel van deze kinderen op een veilige, zorgvuldige en verantwoorde wijze op te vangen. Hiertoe hebben 28 van de 29 raadsleden de motie ondersteund. © Pixabay
HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk roept het kabinet op om alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen in Nederland op te vangen. Zij is ook bereid om in afstemming met andere gemeenten een deel van deze kinderen op een veilige, zorgvuldige en verantwoorde wijze op te vangen. Hiertoe hebben 28 van de 29 raadsleden de motie ondersteund.
Er leven in Griekenland ruim 2500 alleenstaande, gevluchte kinderen in opvangkampen, in een zeer kwetsbare situatie. De omstandigheden in deze opvangkampen zijn erbarmelijk en mensonterend. Vluchtelingenorganisaties hebben een oproep gedaan aan Nederlandse gemeenten om samen 500 kinderen in Nederland op te nemen. 100 gemeenten gaven aan kinderen op te willen vangen. Naar aanleiding van de oproep in de raad sluit de gemeente Harderwijk zich aan bij deze gemeenten. 
Op het moment dat kinderen uit Griekse kampen daadwerkelijk naar Nederland komen maakt de gemeente een plan om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen. Zij doet dit in overleg en afstemming met de andere gemeenten die bereid zijn kinderen op te vangen. En het gebeurt op de gebruikelijke manier die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hanteert voor opvang van minderjarige kinderen. Minderjarige alleenstaande asielzoekers worden bij voorkeur in een pleeggezin opgevangen.