Nieuws

Tiny Forest Ede van start op twee schoolpleinen

Foto (ter illustratie): YouTube
Foto (ter illustratie): YouTube
EDE - EDE - Basisschool De Groene Vallei en Basisschool Uniek krijgen een Tiny Forest! Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten op deze prettige en gezonde plek.
Gemeente Ede is een van de 42 Tiny Forest-partnergemeenten in Nederland. Na een oproep hebben meerdere initiatieven uit de gemeente Ede zich gemeld die graag een Tiny Forest in de wijk wilden hebben. Bij selectie van de locaties is gekeken naar technische haalbaarheid en draagvlak in de buurt.
Voorlopig ontwerp
De initiatiefnemers vanuit de scholen werken samen met leerlingen, buurtbewoners, IVN Natuureducatie en de gemeente Ede om tot een mooi ontwerp te komen voor hun Tiny Forest. In maart zijn de eerste ontwerpsessies met de buurt geweest. Omwonenden krijgen binnenkort informatie over het voorlopige ontwerp en de mogelijkheid om hier op te reageren. 
Koos van Starrenburg, leerkracht Uniek: ‘Nu is ons plein een grijze steenwoestijn. Straks moet het een groene oase worden. Leerlingen willen graag meer natuur en buitenles, maar wel kunnen voetballen. De buurtbewoners zijn ook blij met het Tiny Forest. Zij krijgen een groener uitzicht en het Tiny Forest kan straks de voetballen tegenhouden.’
Annemarie van den Berg, locatieleider Groene Vallei: ‘We doen de naam van de school eer aan door ons plein groener te maken. Het Tiny Forest is een mooie aanvulling op onze kinderboerderij en moestuin. Ook het buiten lesgeven wordt hiermee versterkt. We werken samen met de buurt aan dit project zodat we straks samen van het Tiny Forest kunnen genieten. Een mooi bos voor de buurt.’
Ondanks wat vertraging en beperkingen door de coronamaatregelen verwachten we dat leerlingen en buurbewoners zonder problemen de Tiny Forests in november dit jaar kunnen planten.
Iedere buurt een Tiny Forest
Een Tiny Forest is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een Tiny Forest in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2-opslag.
Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN wil dat elke buurt zijn eigen Tiny Forest krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.