Nieuws

Betalen per afvalzak, het gaat er echt van komen

Betalen per afvalzak, het gaat er echt van komen.
Voor de zoveelste keer liet de Arnhemse gemeenteraad in meerderheid blijken achter de invoering van diftar te staan. Twee weken voor invoering voerden tegenstanders de druk nog één keer op om af te zien van het betalen per afvalzak. Zonder succes. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Voor de zoveelste keer liet de Arnhemse gemeenteraad in meerderheid blijken achter de invoering van diftar te staan. Twee weken voor invoering voerden tegenstanders de druk nog één keer op om af te zien van het betalen per afvalzak. Zonder succes.
Het nieuwe afvalsysteem, waardoor inwoners vanaf 1 juli 80 eurocent gaan betalen voor elke zak restafval van 30 liter, is misschien wel het meest besproken onderwerp in de Arnhemse politiek van de afgelopen jaren. Verschillende voorstellen om daar direct of indirect een stokje voor te steken, werden woensdagavond allemaal verworpen. Zoals in alle voorgaande debatten telkens het geval was.
VVD en SP wilden de verkleinde containermonden weer geschikt maken voor 60 literzakken. De socialisten stelden verder voor het pasjessysteem af te schaffen en om diftar pas in te voeren als een meerderheid van de burgers daar na een referendum mee instemt.

'Politici helpen afval opruimen'

Ook diende de SP een voorstel in om alle raadsfracties die voor diftar stemmen dagelijks te laten helpen om het afval in de stad op te ruimen, dat in hun ogen door dit beleid wordt gecreëerd. Omdat de vuilnismannen en -vrouwen overwerkt zouden zijn. Een motie van afkeuring omdat het 'noodzakelijke draagvlak' voor invoering onder de inwoners zou ontbreken, redde het ook niet.
En dat draagvlak, daar hadden ook enkele voorstanders wel hun twijfels bij. 'De beste systemen werken niet als de inwoner die niet uitvoert', constateert PvdA-raadslid Vincent Bouma. 'We hebben getwijfeld of het nog wel goed komt.' Toch houdt hij vertrouwen, maar wil wel sneller evalueren dan de twee jaar die wethouder Cathelijne Bouwkamp aanhoudt. Bouwkamp stelt voor om na een jaar met een tussenevaluatie te komen. 'Die evaluatie zie ik in de stad al liggen', stelt Gerrie Elfrink (SP), doelend op de toenemende vervuiling sinds de containers zijn afgesloten en verkleind.

'Het zal je straat maar zijn'

'Het is niet niks wat we hebben gezien', vertelt Maarten Venhoek (D66) over de vele voorbeelden op onder andere social media van afvaldumpingen in de stad. 'Dat laat ons niet koud. Het zal je straat maar zijn.' Volgens Venhoek valt er aan dat draagvlak nog wel wat te doen en 'moet dat echt beter'.
Toch laat Bouwkamp hem weten dat ze niet van plan is iets te veranderen in haar beleid. 'We gaan door zoals we dat doen.' Die reactie maakt niet dat D66 haar steun intrekt.

'Hoeveel kansen krijgt college?'

'Hoeveel kansen wil D66 het college nog geven?', vraagt Coen Verheij (PVV) zich af. 'U denkt dat de benodigde veranderingen binnen 14 dagen plaats kunnen vinden?', bijt Nico Wiggers (Arnhemse Ouderenpartij) Venhoek toe. 'Gelooft u dan soms ook dat we straks allemaal op een bezemsteel kunnen vliegen?'
Verschillende partijen constateren dat er ook veel grofvuil gedumpt wordt in de wijken. En daar is geen enkel systeem tegen opgewassen. 'Ik zie niet één voorstel om de openingen van de containers zo groot te maken dat het bankstel er ook in kan', merkt Daniël Becker (ChristenUnie) gevat op. Bouwkamp zal de komende tijd dan ook extra inzetten op handhaving, om vervuilers aan te spreken en te beboeten.

Onderzoek nascheiding

Het enige voorstel dat het woensdagavond wel haalde is om toch onderzoek te doen naar een ander afvalsysteem: nascheiding. Lokale partij Arnhem Centraal wil dat het college de voor- en nadelen uitwerkt van dat systeem, waarbij de scheiding grotendeels wordt gedaan door machines achteraf in plaats van vooraf door de burger. Dat kon op een meerderheid rekenen.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.