Nieuws

Buurt Varsseveld reikt petitie uit aan raad

Omwonenden van de groenstrook aan de Koningin Emmastraat in Varsseveld boden dinsdagavond aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek een massaal ondertekende petitie aan tegen de woningbouwplannen in het parkje. De gemeenteraadsleden waardeerden het signaal dat afgegeven werd met de 2256 handtekeningen die de buurt had verzameld. © REGIO8
VARSSEVELD - Omwonenden van de groenstrook aan de Koningin Emmastraat in Varsseveld boden dinsdagavond aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek een massaal ondertekende petitie aan tegen de woningbouwplannen in het parkje. De gemeenteraadsleden waardeerden het signaal dat afgegeven werd met de 2256 handtekeningen die de buurt had verzameld.
'We zijn heel blij dat alle fracties aanwezig waren', aldus buurtbewoner Jan Bogerd. 'Naar aanleiding van wat ze gezegd hebben als reactie op de petitie zijn we toch wel iets hoopvoller gestemd, dat ze door hebben dat het belangrijk is voor veel mensen in Varsseveld dat er openbaar groen blijft.' De raadsleden zijn blij met het signaal dat werd afgegeven en zien er een voorbeeld in voor de gehele gemeente. 'Het is de ultieme vorm van burgerparticipatie', legt Veldhorst (Lokaal Belang) uit. 'Ik denk niet dat andere dorpen nog een petitie hoeven houden. Van de mening die hier heerst zouden we kunnen aannemen dat dit in Ulft en Netterden ook geldt.' Ook PvdA-raadslid John Haverdil vond het erg belangrijk dat de buurt van zich had laten horen: 'Mijn fractie stond, samen met de SP, een beetje alleen toen wij zeiden: 'handen af van dit park'. Verder was het een beetje stil, dus deze druk van onderen is heel belangrijk.'
Zowel Haverdil als Veldhorst geven aan dat er woningen gebouwd moeten worden en dat zij nog achter die opdracht staan die ze wethouder Hiddenga hebben meegegeven. 'Maar dan niet hier, maar op plekken waar het wel past', legt Haverdil uit. 'Zoals bijvoorbeeld de rotte kiezen die de buurt ook al heeft aangestipt.' Daarmee doelt het PvdA-raadslid op onder meer de leegstaande panden in Varsseveld. Veldhorst ziet ook dat de raad de wethouder kan helpen: 'In de gemeenteraad na het reces moeten we met de hele raad de kaders voor het bouwen van woningen bijstellen. Dat zal bepalend zijn hoe we verder omgaan met groenstroken en plantsoenen.'

Definitief besluit na de zomer

De raadsvergadering waarin definitief besloten wordt over de plannen vindt plaats na het zomerreces. De steun van Lokaal Belang zou voldoende zijn om de woningbouwplannen op de groenstrook definitief af te schieten. Veldhorst wil echter nog geen harde beloftes doen aan de buurt: 'Het is een politiek antwoord, dat weet ik, maar dat moet ik eerst met de fractie overleggen. Daar durf ik nog niks over te zeggen. Maar, ik ben hoopvol gestemd.'