Nieuws

'Waarom heeft Bruls coronamanifest niet ondertekend?', wil stadspartij weten

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.
Stadspartij DNF wil van burgemeester Hubert Bruls weten waarom hij een manifest aan de regering niet mede heeft ondertekend. In het manifest dat door vijftien burgemeesters van grote steden is ondertekend, wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van de coronacrisis in achterstandswijken. © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - Stadspartij DNF wil van burgemeester Hubert Bruls weten waarom hij een manifest aan de regering niet mede heeft ondertekend. In het manifest dat door vijftien burgemeesters van grote steden is ondertekend, wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van de coronacrisis in achterstandswijken.
De burgemeesters noemen meerdere verschijnselen die volgens hen in achterstandswijken zijn toegenomen sinds de coronamaatregelen van kracht zijn.

1,25 miljard voor actieplan

Zo zijn volgens hen onderwijsachterstanden ‘schrikbarend’ opgelopen, verliezen jongeren op grote schaal hun werk en gaan bewoners ‘informele schulden’ aan bij woekeraars of drugscriminelen.
Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat huiselijk geweld is toegenomen, dat jongeren over straat zwerven ‘gewapend met knuppels’ en zien jongerenwerkers hen weer afglijden in de drugscriminaliteit.
De burgemeesters zeggen dat ze zelf niet het geld hebben om hierop te acteren, daarom vragen ze 1,25 miljard aan Den Haag voor een actieplan dat deze zomer nog van start moet gaan. Onder de ondertekenaars is onder meer burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, maar de handtekening van Bruls ontbreekt.

Sneeuwbaleffect

Fractievoorzitter Wendy Grutters van Stadspartij DNF wil weten waarom dat zo is. De Nijmeegse Fractie heeft een werkgroep sociaal domein waarvan de leden regelmatig contact hebben met mensen in alle lagen van de Nijmeegse bevolking.
‘Zij krijgen signalen dat het ook in Nijmegen erger wordt. De jeugd is lange tijd niet naar school geweest en heeft afstandsonderwijs gevolgd. Dat vraagt goede ondersteuning van de ouders die er niet altijd is. Sommige leerlingen zijn nog steeds buiten beeld’, weet Grutters.
Eerder werden in Nijmegen al zorgen uitgesproken over leerlingen in kwetsbare situaties en de toename van huiselijk geweld. Grutters is bang dat alle genoemde gevolgen elkaar als een soort sneeuwbaleffect versterken en wil van het college weten hoe groot de gevolgen precies zijn in Nijmegen en hoe die worden aangepakt.

Financiële middelen

Ze vraagt zich ook af hoe het staat met de eenzaamheid bij zowel ouderen als jongeren als gevolg van de coronacrisis en of er een toename is van escalaties bij mensen met psychische problemen in Nijmeegse wijken.
Tot slot vraagt zij zich af of Nijmegen genoeg financiële middelen heeft om al deze gevolgen aan te pakken.