Nieuws

Gedeeltelijke blauwe parkeerzone bij winkelcentrum De Tarthorst

WAGENINGEN - Het winkelcentrum de Tarthorst heeft sinds kort gedeeltelijk een blauwe zone. Dit verbetert de mogelijkheid van kort parkeren en komt tegemoet aan de wens van de winkeliers. Via bebording en een blauwe lijn langs de parkeervakken wordt aangegeven waar het parkeren met blauwe kaart verplicht is. Het gaat om de parkeerplaatsen links van de ingang. Ook zijn extra fietsenrekken geplaatst om het fietsparkeren te verbeteren.
Bij een blauwe zone kunnen bezoekers met een parkeerschijf gratis anderhalf uur lang parkeren, dus niet meer de hele dag blijven staan. De meeste ondernemers in het winkelcentrum wilde graag zo’n blauwe zone. Omdat hier naast de belangen van de ondernemers ook belangen van bijvoorbeeld bewoners spelen, zijn enkele parkeervakken aangewezen als blauwe zone. Na een tijdje beoordelen we of deze situatie bijdraagt aan een oplossing.”
Extra fietsenrekken
Naast het invoeren van de proef met de blauwe zone zijn er ook extra stallingplekken voor fietsen gerealiseerd om te zorgen dat de bezoekers vooral op de fiets kleine boodschappen komen doen. Daarnaast past het plaatsen van extra fietsenrekken in het fietsvriendelijke beleid van de gemeente. Na enige maanden wordt bekeken of de blauwe zone moet blijven.