Nieuws

Doetinchem ziet resultaat van harde keuzes en heeft overschot van 4,8 miljoen euro

Doetinchem heeft over 2019 een positief financieel resultaat geboekt van 4,8 miljoen euro. Vorig jaar kwam de gemeente nog negen miljoen euro tekort door onder meer oplopende kosten in de jeugdzorg en het sociaal domein en werden pijnlijke keuzes gemaakt om geld te besparen. © REGIO8
DOETINCHEM - Doetinchem heeft over 2019 een positief financieel resultaat geboekt van 4,8 miljoen euro. Vorig jaar kwam de gemeente nog negen miljoen euro tekort door onder meer oplopende kosten in de jeugdzorg en het sociaal domein en werden pijnlijke keuzes gemaakt om geld te besparen.
'Ik ben blij dat we vorig jaar deze stap hebben gezet', zegt wethouder financiën Henk Bulten. Toen werd kritisch gekeken naar alle activiteiten en uitgaven in de begroting. 'Natuurlijk is het niet gemakkelijk geweest en zijn er moeilijke keuzes gemaakt', zegt Bulten. 'We hebben niet te fors ingezet, maar gedaan wat nodig was.' Bulten wil daarbij niet spreken van bezuinigingen, maar van het beter uitvoeren van maatregelen. 'Niet alles is een bezuiniging', aldus Bulten. De 4,8 miljoen euro overschot gaat naar de algemene reserve.
Ondanks de harde keuzes vindt Bulten dat er het afgelopen jaar mooie resultaten zijn geboekt. 'Denk aan de voorbereidingen op de omgevingswet, de herinrichting van de Terborgseweg en het versterken van de lokale economie door gericht te investeren in bedrijventerreinen en de binnenstad. En het terugdringen van de tekorten in de zorg', zegt Bulten. Ook is het middelbaar onderwijs qua locaties op een andere manier ingedeeld, waarbij er volgens de gemeente is gekeken naar een toekomstbestendige onderwijshuisvesting.

Investeren ondanks crisis

Ondanks de coronacrisis wil het college blijven investeren in plannen uit het coalitieakkoord. 'Stil blijven staan is geen optie', zegt Bulten. 'Deze investeringen richten we in 2021 vooral op de zorg, duurzaamheid en de omgevingswet. We zetten ook in op het genereren van extra inkomsten door de verkoop van kavels en panden.' Volgens de wethouder is er veel vraag naar nieuwe woningen. 'Er kon jaren beperkt worden gebouwd, maar nu kunnen we oude bouwlocaties weer oppakken', zegt Bulten. Het gaat daarbij om Wijnbergen, Heelweg en het Saronix-terrein.

1,5 miljoen euro voor corona

Daarnaast wordt er 1,5 miljoen euro extra geld opzij gezet ter bestrijding van de gevolgen van het coronavirus. 'Dat geld is bedoeld voor kosten die niet op een andere manier, bijvoorbeeld via het Rijk of de provincie, kunnen worden gedekt', legt Bulten uit. 'Ondanks deze extra reservering is het gelukt om de begroting sluitend te krijgen.'