Nieuws

Stort granuliet deze week twee keer voor rechter

Stort granuliet deze week twee keer voor rechter.
Wethouder Ans Mol van de gemeente West Maas en Waal heeft deze week twee afspraken bij de rechter. Afgelopen dinsdag was ze in Den Haag bij de Raad van State en donderdag is ze bij de bestuursrechter in Arnhem. Haar doel: het voorlopig stopzetten van de stort van granuliet bij Dreumel. © Omroep Gelderland
DREUMEL - Wethouder Ans Mol van de gemeente West Maas en Waal heeft deze week twee afspraken bij de rechter. Afgelopen dinsdag was ze in Den Haag bij de Raad van State en donderdag is ze bij de bestuursrechter in Arnhem. Haar doel: het voorlopig stopzetten van de stort van granuliet bij Dreumel.
Het storten van granuliet bij de zandwinlocatie 'Over de Maas' bij Dreumel is omstreden. De zandwinner moet de diepe plas die hierdoor is ontstaan weer ondieper maken door de stort van grond. Op dit moment gebeurt dat ook met granuliet.
Granuliet is een product dat overblijft bij de verwerking van de steensoort graniet. Of granuliet gezien kan worden als grond is omstreden. Bovendien is aan het materiaal het bindmiddel flocculant toegevoegd, wat als een risico voor mens en milieu wordt gezien.
Volgens de wethouder is nog maar te bezien of granuliet als grond kan worden gezien. 'Bij andere projecten wordt het gezien als bouwstof en is het gebruikt bij de aanleg van dijken en viaducten', zo stelt de wethouder. Het kan volgens haar geen grond en bouwstof tegelijk zijn. De gemeente wordt uiteindelijk eigenaar van de plas als de zandwinning en de daaropvolgende natuurontwikkeling klaar zijn. Daarom vindt de gemeente dat ze een rechthebbende partij zijn in de zaken.
De gemeente wil dat het storten van granuliet voorlopig wordt stopgezet in afwachting van twee onderzoeken. Ervaren topambtenaar Wim Kuijken doet onderzoek naar de manier waarop het besluit om te storten is genomen en of het afgegeven certificaat voor granuliet als grond terecht was. Daarnaast laat staatssecretaris Van Veldhoven een 'review-onderzoek' doen. Dat onderzoek kijkt naar de schadelijkheid van granuliet voor mens en milieu.

Twee wetten, dus twee zaken

De gemeente West Maas en Waal heeft te maken met twee wetten en moet daarom bij twee gerechtelijke instanties aankloppen. Via de Raad van State wordt het afgegeven certificaat voor de stort van granuliet aangevochten. Hierbij heeft de gemeente te maken met het Besluit bodemkwaliteit.
Via de bestuursrechter wordt gevraagd of de stort niet vergunningplichtig was. Als granuliet niet hetzelfde is als grond vindt de gemeente dat er een vergunning aangevraagd had moeten worden voor de stort. De Raad van State doet binnen twee weken uitspraak en de zitting van de bestuursrechter is donderdagmiddag.