Nieuws

Regio Arnhem Nijmegen voldoet ruimschoots aan energietransitie

verrijdbare zonnepanelen op het terrein van de voormalige kolencentrale.
De Regio Arnhem Nijmegen biedt aan om 1,68 Terra Watt uur (TWh) aan duurzame energie op te wekken als bijdrage aan de energietransitie. Daarmee voldoet deze regio ruimschoots aan de opgave voor de energietransitie, waarbij vanuit het rijk gevraagd wordt om tussen 0,6 en 1,5 TWh op te wekken. Dat blijkt uit het concept bod voor de Regionale Energiestrategie (RES) die de regio dit najaar aanbiedt aan het rijk. © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - De Regio Arnhem Nijmegen biedt aan om 1,68 Terra Watt uur (TWh) aan duurzame energie op te wekken als bijdrage aan de energietransitie. Daarmee voldoet deze regio ruimschoots aan de opgave voor de energietransitie, waarbij vanuit het rijk gevraagd wordt om tussen 0,6 en 1,5 TWh op te wekken. Dat blijkt uit het concept bod voor de Regionale Energiestrategie (RES) die de regio dit najaar aanbiedt aan het rijk.
Eigenlijk moest het concept bod begin juni al aangeboden worden, maar vanwege de coronacrisis hebben de regio’s uitstel gekregen tot 1 oktober 2020. Dat geeft de gemeenteraden van de zestien aangesloten gemeentes in de regio Arnhem Nijmegen de kans om hun mening erover te geven, zo zegt het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders. 

Projecten in de pijplijn

Een deel van de beloofde 1,68 TWh is er al; 0,05 TWh wordt opgewekt door bestaande projecten als het Windpark Nijmegen Betuwe en het zonnepark op het terrein van de voormalige kolencentrale in Nijmegen. Er zit nog voor 0,28 TWh aan projecten in de pijplijn zoals de windturbines die op dat zelfde terrein komen en een vijfde windturbine bij Windpark Nijmegen Betuwe.
Dan wordt er gerekend op 0,67 TWh van zonnepanelen op grote daken. En er zijn de zogenoemde zoekgebieden waar nog eens 0,68 TWh opgewekt moet worden. In Nijmegen zijn dat de gebieden langs de A15 en A73 bij Beuningen. ‘In beide zoekgebieden zijn al vergevorderde plannen voor het realiseren van zonneparken’, zo schrijft het Nijmeegse college aan de raad.

Competitie voor restwarmte

De regio heeft voldoende potentie om de bestaande warmte-infrastructuur verder uit te breiden, zo blijkt uit onderzoek. Maar er lijken onvoldoende warmtebronnen te zijn om in de volledige warmtevraag te kunnen voorzien.
'Bij restwarmtebronnen ontstaat competitie tussen verschillende warmtevragers uit de regio', zo schrijft het Nijmeegse college aan de raad. 'In die gevallen wordt de regionale warmte-infrastructuur verder onderzocht. Dit geldt specifiek voor de nog niet maximaal benutte restwarmte van de afvalcentrales AVR (Duiven) en ARN (Weurt) en ook voor de grote naastliggende rioolwaterzuiveringsinstallaties.'

Niet in verhouding

Volgens netbeheerder Liander is de opbrengst van windturbines en zonnevelden nog wel erg uit verhouding in de huidige plannen. Als die meer in verhouding worden gebracht is de benodigde net-infrastructuur haalbaarder en beter betaalbaar.