Nieuws

Arnhem komt met plan voor schuldenaanpak: 'Kan de inwoner veel ellende besparen'

Iedereen schuldenvrij, dat is de wens van het Arnhemse stadsbestuur. Dertig actiepunten moeten helpen om veel meer huishoudens in financiële problemen te bereiken dan nu het geval is. 'Als bij beginnende betalingsachterstanden meteen hulp wordt geboden, kan dat de inwoner veel ellende besparen', stelt wethouder Martien Louwers. © Pixabay
ARNHEM - Iedereen schuldenvrij, dat is de wens van het Arnhemse stadsbestuur. Dertig actiepunten moeten helpen om veel meer huishoudens in financiële problemen te bereiken dan nu het geval is. 'Als bij beginnende betalingsachterstanden meteen hulp wordt geboden, kan dat de inwoner veel ellende besparen', stelt wethouder Martien Louwers.
Zo moet het 'buddynetwerk' voor jongeren verder vorm krijgen. Ook worden er budgetchecks aangeboden, zeker nu financiële situaties vanwege corona voor sommige mensen flink kunnen veranderen. En er wordt toegewerkt naar één punt voor financiële vragen.

Contact bij beginnende achterstanden

Om te voorkomen dat inwoners verder in de problemen raken, wordt er bij signalering van twee beginnende achterstanden in de vaste lasten contact met hen gezocht. Ook stemt de gemeente vaker af met het Centraal Administratie Kantoor (CAK), meldpunt onverzekerden, de rechtbank, afdeling werk & inkomen, werkgevers en mensen in de maatschappelijke opvang.
Verder is er speciale aandacht voor laaggeletterden en wordt er nazorg geboden aan iedereen die uit een schuldregelingstraject komt.

Budget wellicht onvoldoende

Volgens de laatste schattingen telt Arnhem ongeveer 16.000 huishoudens met financiële problemen. Daarvan heeft de gemeente er hooguit 3.000 in beeld. Dat moet met dit plan verbeteren. Jaarlijks trekt de gemeente ruim twee miljoen euro uit voor schuldhulpverlening. Als veel meer mensen daarvan gebruik gaan maken, zoals dus de bedoeling is, is het risico groot dat dat budget niet toereikend is, geeft de gemeente aan.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.