Nieuws

Regio Arnhem Nijmegen wil meer zonnepanelen en windparken

Windmolens in het landschap.
In de Regio Arnhem Nijmegen gebeurt er al een hoop op het gebied van schone energie, maar dat is nog niet genoeg om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. De regio heeft daarom een plan opgesteld voor de komende tien jaar. © ANP
ARNHEM - In de Regio Arnhem Nijmegen gebeurt er al een hoop op het gebied van schone energie, maar dat is nog niet genoeg om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. De regio heeft daarom een plan opgesteld voor de komende tien jaar.
Er moeten meer zonnepanelen en windparken komen en het warmte- en energienet moeten worden uitgebreid. Daarnaast zijn initiatieven van de inwoners zelf ook erg welkom. De zestien gemeenten in het gebied, de provincie, de waterschappen, netbeheerder Liander en een groot aantal belanghebbende partijen hebben samen een plan opgesteld hoe ze de schone energie denken op te wekken: de Regionale Energiestrategie (RES). 
In dat plan staat het doel om in 2030 zo’n 1,68 TWh (terawattuur) aan groene stroom op te leveren. De dertig energieregio’s in heel Nederland moeten in totaal 35 TWh aan groene stroom gaan produceren. Harriët Tiemens, wethouder duurzaamheid in Nijmegen en verantwoordelijk voor de voortgang in de strategie: 'Met ons plan leveren we dus een substantiële bijdrage.' 

Wat gebeurt er nu

Op dit moment zijn er al windparken in Duiven en Nijmegen, zonneparken in de gemeente Lingewaard en hebben meerdere bedrijven en inwoners zelf zonnepanelen op hun dak gelegd.
Daarnaast hebben de plannenmakers van de Regionale Energiestrategie gekeken naar hoe warmtebronnen huizen kunnen verwarmen in plaats van gasverwarming. Zo kan de restwarmte van bijvoorbeeld de papierfabriek in Renkum en de afvalenergiecentrale in Weurt hiervoor gebruikt worden.

In de toekomst

Om de grotere hoeveelheid warmte in de toekomst te kunnen vervoeren is een groter warmtenet nodig. Datzelfde geldt ook voor het elektriciteit. Volgens Liander raakt het elektriciteitsnet in de toekomst overbelast, en is meer capaciteit nodig om de verschillende projecten aan te kunnen sluiten. 
De regionale energieplannenmakers hebben meerdere zogenaamde 'pijplijnprojecten' in ontwikkeling. Deze plannen houden niet op bij de grens, want waar mogelijk wordt samengewerkt met buurregio's.
Uiterlijk 15 september wordt het plan vastgesteld door de colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten van de provincie en het dagelijks bestuur van de waterschappen.