Nieuws

Wethouder Lara de Brito kondigt vertrek aan

Wethouder Lara de Brito - fotograaf: Guy Ackermans
Wethouder Lara de Brito van GroenLinks heeft aangegeven haar functie als wethouder per 14 juli aan een opvolger te willen overdragen. Anderhalf jaar geleden heeft De Brito een intensieve behandeling tegen kanker afgesloten. Daarna is zij vrijwel direct aan het werk gegaan. In een brief legt De Brito uit waarom het beëindigen van haar functie nu nodig is voor een goed fysiek herstel van eerdere behandelingen. Zij geeft daarin ook aan dat haar liefde voor de publieke zaak groot is, en zij dit niet ziet als een definitief afscheid maar als een tijdelijke onderbreking. Burgemeester Geert van Rumund: “Ik heb grote waardering voor alles wat Lara voor Wageningen heeft betekend. Ik begrijp haar keuze en heb er veel respect voor. Maar persoonlijk en ook als college gaan we Lara’s grote betrokkenheid bij en inzet voor Wageningen enorm missen.”
WAGENINGEN - Wethouder Lara de Brito van GroenLinks heeft aangegeven haar functie als wethouder per 14 juli aan een opvolger te willen overdragen. Anderhalf jaar geleden heeft De Brito een intensieve behandeling tegen kanker afgesloten. Daarna is zij vrijwel direct aan het werk gegaan. In een brief legt De Brito uit waarom het beëindigen van haar functie nu nodig is voor een goed fysiek herstel van eerdere behandelingen. Zij geeft daarin ook aan dat haar liefde voor de publieke zaak groot is, en zij dit niet ziet als een definitief afscheid maar als een tijdelijke onderbreking. Burgemeester Geert van Rumund: “Ik heb grote waardering voor alles wat Lara voor Wageningen heeft betekend. Ik begrijp haar keuze en heb er veel respect voor. Maar persoonlijk en ook als college gaan we Lara’s grote betrokkenheid bij en inzet voor Wageningen enorm missen.”
Intensief
Na haar ziekte heeft De Brito ervoor gekozen om haar taak als wethouder snel op te pakken: “We stonden aan de vooravond van een miljoenenombuiging. Het was mij alles waard om ervoor te zorgen dat het college dat op een eerlijke manier zou doen waarbij de groep die het minst heeft en de sociale en culturele voorzieningen in onze stad daarvan niet de dupe zouden worden. Als wethouder van de grootste partij onder wiens aanvoering de huidige coalitie is gevormd, voelde ik de noodzaak om te helpen om deze bijna onmogelijke taak samen met mijn collega’s te volbrengen. Dat is ons als college gelukt en ik heb er dan ook absoluut geen spijt van dat ik dat toen besloten heb. Deze valse start voor mijn lichaam heeft mijn herstel er niet makkelijker op gemaakt. Het moment is nu gekomen om eerst voor mezelf te gaan zorgen.”
Directe zeggenschap voor de stad
In maart 2006 kwam De Brito voor GroenLinks in de Wageningse gemeenteraad, met als belangrijkste aandachtspunt armoedebestrijding. Aansluitend werd zij in 2014 wethouder voor GroenLinks. Directe zeggenschap voor inwoners was daarbij voor haar belangrijk. Zo is bij ‘Samen Wageningen’ een intensief proces met de stad doorlopen. Hierin is gezamenlijk beleid gemaakt voor de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van zorg en welzijn. Ook het Lokaal Klimaatakkoord en ‘Kind Centraal’ zijn samen met partners uit de stad tot stand gekomen. In de huidige collegeperiode was Lara de Brito verantwoordelijk voor gezondheid, onderwijs, voedsel en 4 en 5 mei. Onder haar bevlogen leiding zijn samen met betrokken partners het Integrale huisvestingsplan voor scholen (Groen IHP) en de Visie Buitengebied opgesteld.
Dankbaar
Lara de Brito is dankbaar voor de mensen met wie zij de afgelopen jaren heeft samengewerkt: “Zoveel mensen hebben me geraakt met hun persoonlijke verhalen en betrokkenheid, zoveel mensen hebben mij geholpen om te weten voor wie en wat ik werkte, zoveel mensen hebben me geïnspireerd om door te gaan. Samen hebben we prachtige dingen bereikt en bewezen dat je wel vanuit vertrouwen en idealen keuzes kunt maken en dat de wereld om je heen veranderen, eerlijker en mooier maken, wel degelijk kan.” De Brito blijft aan tot het zomerreces van het college. Zij streeft ernaar om in de raadsvergadering van 14 juli het stokje over te dragen aan een opvolger. De fractie van GroenLinks gaat in de tussentijd op zoek naar een opvolger.