Nieuws

Minister neemt de gemeente Montferland onder vuur

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt de manier hoe de gemeente Montferland omgaat met de huishoudelijke hulp in strijd met de wetgeving. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister naar aanleiding van gestelde Kamervragen. © REGIO8
DIDAM - Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt de manier hoe de gemeente Montferland omgaat met de huishoudelijke hulp in strijd met de wetgeving. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister naar aanleiding van gestelde Kamervragen.
'Het eenzijdig intrekken van een beschikking waarvan de looptijd niet verstreken is, zonder voorafgaand en zorgvuldig onderzoek naar de individuele omstandigheden van de betreffende cliënt, is niet in overstemming met de wet Wmo', aldus de minister in een schriftelijke reactie.
Montferland kwam onder vuur te liggen toen het bekend maakte de indicatie voor huishoudelijke hulp in te trekken van inwoners die bang zijn besmet te raken met het coronavirus. 'Het is aan de gemeente om zoveel mogelijk in goed overleg met de cliënt en de aanbieder te bezien of de ondersteuning ook in deze fase, zo nodig en mogelijk in aangepaste vorm, kan worden blijven geboden', aldus de minister. 'Een besluit van de cliënt om daar vervolgens toch van af te willen zien, dient uiteraard te worden gerespecteerd.'
De Jonge geeft aan nog te wachten met eventuele maatregelen: 'Het is primair aan de gemeenteraad om het college hierop aan te spreken. Ik volg dit nauwgezet. Mocht de interventie van de raad er niet toe leiden dat het beleid van de gemeente zich verhoudt met de wettelijke kaders, dan zal ik mij beraden over het gebruik maken van mijn bevoegdheden in het kader van interbestuurlijk toezicht.' De minister verwacht niet dat het zo ver komt: 'Inmiddels heeft de gemeente de beschikking niet eenzijdig in te trekken als cliënten wensen de ondersteuning op te schorten vanwege angst op besmettingsgevaar.'