Nieuws

Brummenaren vrezen voor nieuwe belastingverhoging

De financiële positie van de gemeente Brummen is opnieuw verslechterd, blijkt uit de jaarrekening van 2019. Inwoners en ondernemers zijn dan ook bang dat de belastingen opnieuw omhoog gaan. 'Natuurlijk zijn er ontwikkelingen die niet te voorzien zijn, zoals de coronacrisis, maar wij vrezen nu al voor de gemeentelijke aanslagen van begin 2021', laat de dorpsraad weten. © Pixabay
BRUMMEN - De financiële positie van de gemeente Brummen is opnieuw verslechterd, blijkt uit de jaarrekening van 2019. Inwoners en ondernemers zijn dan ook bang dat de belastingen opnieuw omhoog gaan. 'Natuurlijk zijn er ontwikkelingen die niet te voorzien zijn, zoals de coronacrisis, maar wij vrezen nu al voor de gemeentelijke aanslagen van begin 2021', laat de dorpsraad weten.
Huizenbezitters in Brummen kregen dit jaar een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) van 32 procent voor hun kiezen. Dat betekende zo'n vijf tientjes meer betalen voor inwoners met een huis van 240.000 euro. Nu blijkt dat deze maatregel niet voldoende is om de financiën te verbeteren, vreest Henk Poldermans van de dorpsraad voor een nieuwe verhoging. 

'Meer schulden gemaakt dan afgelost'

De zorgen komen voort uit de presentatie van de concept-perspectiefnota. Hierin constateert het college van burgemeester en wethouders dat de reserves van de gemeente Brummen snel zijn afgenomen. 'De gemeente heeft de afgelopen vijf jaar meer schulden gemaakt dan afgelost.' Zo sluit de gemeente 2019 af met een negatief resultaat van 2,1 miljoen euro, waardoor er in de spaarpot van de gemeente momenteel nog maar een kleine miljoen zit. 'Structurele tegenvallers kunnen we dus niet opvangen.'  
In de perspectiefnota bepaalt de gemeenteraad uiteindelijk op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren (2021 - 2024) is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. 
Dat de financiële situatie is verslechterd heeft volgens het college meerdere oorzaken. 'De meest in het oog springende verklaring betreft de kosten van het sociaal domein.' Zo zijn er sinds 2017 structurele tekorten op het gebied van Wmo en Jeugdzorg, doordat de kosten voor deze voorzieningen stijgen. 
Daarnaast gaf de gemeente in 2019 meer geld uit dan begroot aan organisatie- en personeelskosten, door ziekteverzuim en inhuur. Ook is het bedrag dat de gemeente betaalt aan wachtgelduitkeringen aan oud-wethouders fors gestegen nadat er vorig jaar vier wethouders zijn vertrokken. 

Nieuwe koers, oude blijkt niet te werken

De maatregelen die de gemeente in 2019 doorvoerde zijn dus niet genoeg om financieel gezond te worden. 'Doorgaan op de ingeslagen weg is financieel dus niet mogelijk.' Het college wil het daarom volgend jaar over een andere boeg gooien. Het ambitieniveau bijstellen, vastgoed verkopen en meer taken overlaten aan de samenleving worden genoemd als opties. 
Daarnaast ziet het college mogelijkheden bij de gemeentelijke belastingen. 'De ozb-inkomsten zijn met ingang van 2020 weliswaar verhoogd ten opzichte van 2019. Maar deze inkomstenstijging is onvoldoende om het tij te keren.'
Poldermans vindt dat er eerst goed naar de gemeentelijke organisatie moet worden gekeken, voordat de ozb opnieuw omhoog gaat. 'De rekening wordt nu bij de burgers neergelegd.' 

Toeristenbelasting

Ook recreatie-ondernemers voelen de bui al hangen. Jerry Meijer van Vakantiepark Coldenhove vraagt de gemeenteraad om rekening te houden met de ondernemers in de toeristische sector. 'Wij doen een beroep op u om ons en onze gasten in 2021 geen zwaardere lasten op te leggen in de vorm van een hogere toeristenbelasting.' 
Op dit moment betalen toeristen 1,75 euro per persoon per nacht in Brummen, vorig jaar was dat nog 1,37 euro. Meijer zou graag zien dat de gemeente, in verband met het coronavirus, de belasting zo laag mogelijk houdt. 'Zo hebben we de meeste kans dat gasten voor een verblijf in onze gemeente kiezen.' 
Op 18 juni 2020 stelt de gemeenteraad de definitieve perspectiefnota vast. Deze vormt het uitgangspunt voor de begroting die in het najaar wordt gepresenteerd. 

Zie ook: