Nieuws

Arnhem haalt te veel ontvangen uitkeringen minder vaak terug

De gemeente Arnhem haalt te veel ontvangen uitkeringen vanaf volgende maand minder vaak terug. Bij de eerste betalingsherinnering die de gemeente bij belastingen verstuurd, worden bovendien geen incassokosten meer gerekend. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat er schulden bij inwoners ontstaan. © Pikist
ARNHEM - De gemeente Arnhem haalt te veel ontvangen uitkeringen vanaf volgende maand minder vaak terug. Bij de eerste betalingsherinnering die de gemeente bij belastingen verstuurd, worden bovendien geen incassokosten meer gerekend. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat er schulden bij inwoners ontstaan.
De gemeente heeft meer omstandigheden toegevoegd waaronder ze geen te veel ontvangen uitkering terugvordert. Dat is bij dreigende huisuitzetting, dreigend voortijdig einde van het schuldsaneringstraject vanwege het ontstaan van nieuwe schulden of gevaar voor de gezondheid, bijvoorbeeld wanneer je de ziektekosten niet kunt betalen. Voorheen gold dat alleen bij 'psychische problemen en meervoudige problematiek' waar professionele hulp bij betrokken was.

Alleen bij fraude

Bij de terugvordering van uitkeringen kan de gemeente meer rekenen dan een inwoner heeft ontvangen. Dat komt omdat de gemeente kosten maakt voor bijvoorbeeld afgedragen kosten van loonbelasting en premies volksverzekering. Die kan de gemeente erbij optellen.
Een inwoner die 1000 euro te veel heeft ontvangen, moet dan ongeveer 1400 euro terugbetalen. De gemeente legt nu vast dat alleen te doen wanneer het gaat om fraudegevallen, hoewel dat in de praktijk al zo gebeurde.

Geen vordering bij fout gemeente

Als een inwoner de juiste wijzigingen aan de gemeente doorgeeft maar de uitkering wordt niet gewijzigd of beëindigd, wordt er straks tot zes weken teruggevorderd. Dat was zes maanden.
Bij een fout van de gemeente waarvan de inwoner 'redelijkerwijs' niet kon begrijpen dat hij te veel ontving, wordt helemaal niet meer teruggevorderd. 'We willen niet dat mensen die zich aan de regels houden de dupe worden van een vergissing van ons', stelt wethouder Martien Louwers.
Ook van vorderingen onder de 50 euro wordt afgezien, dat was voorheen 20 euro. Verder mag bij een verzoek tot kwijtschelding aan de gemeente straks ook rekening worden gehouden met de kosten voor kinderopvang.

125.000 euro minder inkomsten

Hoewel de gemeente de financiële gevolgen van de versoepelde beleidsregels moeilijk zegt in te kunnen schatten, wordt uitgegaan van ongeveer 125.000 euro minder inkomsten.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.