Nieuws

'De hand moet nu niet op de knip', zegt gemeente Nijmegen

De Grote Markt in Nijmegen.
Nijmegen moet juist in deze moeilijke tijd van corona blijven investeren in plaats van de hand op de knip te houden. Dat is de centrale boodschap van het zogenoemde Koersdocument 2021, waarin een vooruitblik staat op 2021 en verder. In dat Koersdocument beschrijft het college waar de stad stond voor de coronacrisis, welke impact die crisis heeft en hoe het stadsbestuur kan vasthouden aan de koers of bijsturen waar dat nodig is. © Wikimedia
NIJMEGEN - Nijmegen moet juist in deze moeilijke tijd van corona blijven investeren in plaats van de hand op de knip te houden. Dat is de centrale boodschap van het zogenoemde Koersdocument 2021, waarin een vooruitblik staat op 2021 en verder. In dat Koersdocument beschrijft het college waar de stad stond voor de coronacrisis, welke impact die crisis heeft en hoe het stadsbestuur kan vasthouden aan de koers of bijsturen waar dat nodig is.
Wethouder Monique Esselbrugge waarschuwt dat het Koersdocument geen stuk is waarin alles al in besluiten is gegoten.

Gunstig vertrekpunt

Esselbrugge: ‘Het laat de gemeenteraad zien wat zou kunnen, ook gelet op de uitdagingen die de coronacrisis nu met zich meebrengt. Het is aan de raad te bepalen welke koers zij straks daadwerkelijk wil varen. Geen eenvoudige taak, want de toekomst is op veel punten ongewis.’
Het vertrekpunt is volgens wethouder Esselbrugge gunstig. ‘Nog maar kort geleden konden we met trots melden dat Nijmegen op koers ligt.' In onder meer de Stadsrekening en de Stads- en Wijkmonitor staan volgens haar mooie resultaten en is te zien dat Nijmegen hard groeit, aantrekkelijk en duurzaam is, en er economisch en sociaal goed voor staat.

Hand niet op de knip houden

Maar corona heeft natuurlijk een geheel ander beeld opgeleverd. Zo hebben duizenden zzp'ers in Nijmegen een aanvraag gedaan voor een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en zijn er inmiddels al vele miljoenen euro’s aan voorschotten verleend. Ook op andere gebieden zoals bij de GGD en culturele instellingen moet de gemeente bijspringen met geld. Monique Esselbrugge: ‘Wat dit precies betekent voor de financiële situatie van de gemeente is nu nog niet exact te zeggen.’
Wethouder Esselbrugge erkent dat met alle onzekerheden die corona met zich meebrengt, de verleiding groot kan zijn om de stad financieel gezien op slot te zetten. ‘De toekomst is immers onzeker en wie zuinig is die heeft wat voor later.’ Maar het college wil die keuze niet maken, want juist nu noemt zij het van belang te blijven investeren. Dat moet ‘intelligent en met oog voor de toekomst. Op die manier bouwen we samen met de samenleving aan het herstel van onze stad’, zo schrijft wethouder Esselbrugge aan de raad.

Buffers meer aanspreken

Op korte termijn kiest het college voor flexibiliteit binnen de begroting en extra investeringen om de effecten van coronamaatregelen van nu te dempen. Verder wil het college zo veel mogelijk vasthouden aan de eerder ingezette koers omdat er niet alleen gewerkt wordt aan het nu en de crisis, ‘maar ook aan (veer)krachtig Nijmegen in de periode daarna.’
Beleid vasthouden en niet stevig bezuinigen betekent volgens de wethouder onvermijdelijk dat buffers meer aangesproken moeten worden, maar daar is volgens haar de ruimte voor. Bovendien zijn buffers juist voor dit soort momenten, zo stelt zij in het Koersdocument. Esselbrugge: ‘Een eeuwige reserve zou eigenlijk een overbodige reserve zijn.’

Wonen, cultuur en lokale economie

Het college houdt drie uitgangspunten aan:
1. Vasthouden aan de lange termijnopgaven. Het heeft immers geen nut om nu een radicaal andere lange termijnkoers te kiezen als je niet weet hoe lang de crisis nog aanhoudt.
2. Aanpakken van de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis. Er is veel aandacht voor ondernemers en werknemers die omzet en inkomen verliezen en aan armoede, eenzaamheid en tweedeling in de maatschappij als gevolg van de coronacrisis.
3. Blijven investeren. Esselbrugge: ‘Juist nu is het van belang om te blijven investeren. Daarom willen we extra investeringen doen of naar voren halen.’
Het college kiest daarbij met name voor drie beleidsterreinen: wonen, cultuur en lokale economie. Bij die gebieden zijn volgens het stadsbestuur de kansen het grootst om belangrijke doelstellingen te verwezenlijken waaronder de voorwaarde dat de investeringen zowel een korte als een lange termijneffect hebben en dat het naar voren halen van de investeringen ook haalbaar is.