Nieuws

Oude IJsselstreek sluit 2019 financieel positief af

Oude IJsselstreek sluit het jaar 2019 af met een positief financieel resultaat van bijna zeven ton. De gemeente leek op een tekort van ruim vier miljoen af te stevenen in het sociaal domein, maar door een kwaliteitsslag te maken is het omgebogen naar een tekort van ruim drie ton. © REGIO8
ULFT - Oude IJsselstreek sluit het jaar 2019 af met een positief financieel resultaat van bijna zeven ton. De gemeente leek op een tekort van ruim vier miljoen af te stevenen in het sociaal domein, maar door een kwaliteitsslag te maken is het omgebogen naar een tekort van ruim drie ton.
'De puzzelstukjes schuiven steeds beter in elkaar', beredeneert wethouder Bert Kuster. De wethouder doelt hiermee op de losse onderdelen in het sociaal domein die nu beter met elkaar samenwerken. 'We willen het woord bezuinigen niet gebruiken, maar we willen veranderen vanuit de inhoud.'
'Door dingen anders te doen, hebben we het idee dat we een positief financieel resultaat kunnen bereiken', stelt Kuster. Hij noemt daarbij de jeugdzorg als voorbeeld. 'Bij een probleemgezin kijken we naar wat er aan de hand is', zegt de wethouder. 'Vaak zijn er schulden, geen werk, of verslaving, waardoor ouders hun hoofd vol hebben met andere dingen dan het opvoeden van kinderen. Dan moet je zorgen dat die problemen eerst worden weggenomen. Dus niet meteen doorverwijzen, omdat het de makkelijkste weg is, maar doen wat nodig is.'
Terwijl omliggende gemeenten worstelen met kosten en tekorten in het sociaal domein heeft Oude IJsselstreek volgens Kuster voor een andere visie gekozen. 'We hebben ruimte gecreëerd en beleid gemaakt en vanuit die visie geacteerd', zegt Kuster. 'Het is geen snelle klap die we binnen een jaar redden. Het is een beweging die meerdere jaren kost.' Kuster is blij om te constateren dat de gemeente voor loopt op de verwachting. 'Dat stemt ons tot tevredenheid en de overtuiging dat we op de goede weg zijn.'

Onzekerheid

Voor het komend jaar zijn de effecten van de coronacrisis nog onzeker voor de gemeente. Dat maakt het volgens wethouder Ankersmit van financiën lastig om nu de juiste keuzes te maken. 'Je kunt je daardoor laten beïnvloeden en heel behoudend je voorjaarsnota wegzetten, maar daar hebben wij niet voor gekozen', zegt Ankersmit. 'We willen juist doorbouwen en investeren in de wensen die we hebben.'
In het najaar hoopt de gemeente de gevolgen van de coronacrisis inzichtelijk te hebben. 

Investeren

Tot die tijd wil het college niet achterover gaan leunen, maar impulsen geven aan de samenleving binnen de financiële ruimte die er is. De gemeente wil de komende jaren onder meer aan de slag met vergroening en verduurzaming van kernen, het verder transformeren van het sociaal domein, versterken van innovatie bij ondernemers en het versterken van de toeristische sector.
'We kijken breed naar de opgaven die hebben', zegt Ankersmit. 'Zowel economisch, sociaal en cultureel. We het pakken totale plaatje daarin mee.'