Nieuws

Seksuele intimidatie in Arnhem 'zeer ernstig': meer dan helft vrouwen slachtoffer

Seksuele intimidatie in Arnhem: meer dan helft vrouwen slachtoffer.
Van de Arnhemse vrouwen is 63 procent slachtoffer van seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek. Een eenduidige aanpak zou ontbreken. Voor handhaving is nog te weinig wettelijke basis, stelt de gemeente. © Pixabay
ARNHEM - Van de Arnhemse vrouwen is 63 procent slachtoffer van seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek. Een eenduidige aanpak zou ontbreken. Voor handhaving is nog te weinig wettelijke basis, stelt de gemeente.
Het onderzoek dat de gemeente Arnhem liet uitvoeren, richtte zich op vrouwen vanaf 14 jaar. Zwaardere zaken als aanranding en verkrachting, werden buiten beschouwing gelaten. Nafluiten, te lang aangekeken, nageroepen of ongewenst aangeraakt worden is wel meegenomen.

'Hoort er nu eenmaal bij'

De onderzoekers merken op dat er weinig echte cijfers bekend zijn. Vermoedelijk omdat de problematiek zich veelal 'onder de radar' afspeelt. Er wordt weinig gemeld, mede doordat vrouwen 'overtuigd zijn van het feit dat dit nou eenmaal bij onze huidige maatschappij hoort.'
Normen zouden vervagen. Uit gesprekken met medewerkers van de politie komt naar voren dat het vaak gaat om jonge mannen met een niet-westerse afkomst die zich aan dit type gedrag schuldig maken. Ook de komst van asielzoekerscentra (AZC's) wordt genoemd in de veiligheidsbeleving.

Vanaf groep zes

De doelgroep wordt steeds jonger, vanaf groep zes op de basisschool zou seksueel grensoverschrijdend gedrag al voorkomen. De komst van de smartphone zou hierin een rol spelen, meer dan 90 procent van hen heeft er een. 'Een wereld die voorheen nog voor deze jongeren verborgen of minder goed toegankelijk was, is nu bereikbaar.'
Van de onderzochte vrouwen geeft 7,8 procent aan vaak slachtoffer te zijn geweest. De stations, de Rijnkade, Korenmarkt, parken en wijken als Presikhaaf, Klarendal en Malburgen worden relatief vaak genoemd als plekken die bewust worden gemeden. Zelf denken de meeste respondenten dat meer politie en handhaving, extra verlichting en cameratoezicht zou helpen. Als oplossingen worden ook cursussen zelfverdediging en bewustwording en het gesprek aangaan met allochtonen genoemd.
Er is geen eenduidige aanpak voor de problemen, concluderen de onderzoekers. Er is ofwel geen aanpak geformuleerd, of deze verschilt per organisatie. Ook een meldpunt zou ontbreken. Omdat vrouwen tussen de 14 en 35 jaar zich het meest onveilig voelen, wordt geadviseerd de aanpak op hen te richten.

Wetsvoorstel in voorbereiding

Een wetsvoorstel om seksuele intimidatie strafbaar te stellen, is in voorbereiding. Het advies is echter om nu al te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn qua handhaving en handhavers daarin te trainen. Ook het opzetten van campagnes kan mogelijk helpen.
De gemeente noemt de Arnhemse problematiek in reactie op het rapport 'zeer ernstig'. 'Vrouwen en meisjes worden onzeker, gaan bepaalde gebieden mijden of zich anders kleden. Ze worden onvrij. Dat vinden wij onacceptabel.'
Er wordt een lokale aanpak aangekondigd. Deze sluit onder meer aan op de campagne 'Ask for Angela' die eerder door GroenLinks aan de orde werd gesteld. Verder wordt er ingezet op voorlichting en het bespreekbaar maken van het ongewenste gedrag. Ook moet er een meldpunt voor slachtoffers komen. Lokale regelgeving biedt te weinig houvast om te handhaven, stelt de gemeente. Daarvoor zou landelijke wetgeving nodig zijn.

'Verschrikkelijk dat mensen ermee wegkomen'

‘Ik vind het verschrikkelijk dat onze meisjes en vrouwen op deze wijze worden gekleineerd en ingeperkt en mensen, meestal jongemannen, ermee wegkomen', zegt burgemeester Ahmed Marcouch.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.