Nieuws

West Maas en Waal zal flink moeten gaan bezuinigen

De gemeente West Maas en Waal krijgt te maken met een tegenvaller van ruim 1,7 miljoen. Een deel daarvan zat al in het boekjaar 2019. De tegenvallers zijn voor een groot deel structureel en daarom zal er volgens wethouder Ton de Vree de komende jaren bezuinigd moeten worden. © Omroep Gelderland
BENEDEN-LEEUWEN - De gemeente West Maas en Waal krijgt te maken met een tegenvaller van ruim 1,7 miljoen. Een deel daarvan zat al in het boekjaar 2019. De tegenvallers zijn voor een groot deel structureel en daarom zal er volgens wethouder Ton de Vree de komende jaren bezuinigd moeten worden.
De tekorten over 2019 en dit jaar zullen uit de pot algemene middelen gedekt worden, maar daarna zullen bezuinigingen voelbaar gaan worden. Het ligt nog niet vast hoeveel en waarop er bezuinigd gaat worden. De wethouder wil hier ook graag de gemeenteraad over horen. Wel zal het college hiervoor plannen gaan maken, omdat de uitvoering tijd zal gaan kosten.

Kosten jeugdzorg blijft probleem

De tekorten zijn ontstaan op bijvoorbeeld de jeugdzorg. Er is in 2019 ruim 6 ton meer uitgegeven dan begroot. De gemeente had wel rekening gehouden met een groei van de kosten op deze post, maar de vraag naar ondersteuning steeg toch nog meer dan verwacht.
Daarnaast kreeg de gemeente te maken met rentetegenvallers voor wat betreft de pensioenvoorziening voor wethouders. Daar moet nu ook jaarlijks ruim 5 ton bij.

Corona ook nog onzekere factor

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog onduidelijk. De gemeente verwacht dat er nog verenigingen en maatschappelijke organisaties zullen aankloppen voor extra steun. Het museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen heeft dat bijvoorbeeld al gedaan.
Dat doen ze omdat ze minder inkomsten hebben vanwege een periode van verplichte sluiting. Wethouder De Vree wil niet vooruitlopen op de aanvragen, maar eerst afwachten wat er nog allemaal binnenkomt.
Ook is nog niet duidelijk wat de coronacrisis gaat betekenen voor de bijdrage van het Rijk aan de gemeentes. De raad zal de financiële positie van de gemeente op 2 juli bespreken.