Nieuws

SP Nijmegen wil metingen geluidsoverlast en uitstoot Prins Mauritssingel

In september 2019 voerden bewoners van Nijmegen Noord actie met een nep filtspaal.
Ga eens meten hoe echt zit met de uitstoot van fijnstof en geluidsoverlast bij de Prins Mauritssingel. Die oproep doet de SP aan het college van Nijmegen. Sinds eind 2019 vragen aanwonenden al om maatregelen, maar tot nu toe krijgen ze steeds nul op het rekest.
NIJMEGEN - Ga eens meten hoe echt zit met de uitstoot van fijnstof en geluidsoverlast bij de Prins Mauritssingel. Die oproep doet de SP aan het college van Nijmegen. Sinds eind 2019 vragen aanwonenden al om maatregelen, maar tot nu toe krijgen ze steeds nul op het rekest.
Op de Prins Mauritssingel mag je maar 50 km/u rijden, maar de weg richting Arnhem oogt alsof je er veel harder kunt rijden. En dan gebeurt dan ook veelvuldig volgens aanwonenden. Een op de drie inwoners van Nijmegen Noord geeft aan last te hebben van geluidshinder.

Roetaanslag

Daarnaast klagen ze over roetaanslag op hun huizen. Maar volgens de gemeente worden er geen normen overschreden waardoor wethouder Tiemens weinig ziet in veel extra maatregelen.
Yurre Wieken, fractievolger van de SP, vindt dit te gemakkelijk. ‘Het klopt dat er op papier geen normen overschreden worden.’ Maar de gemeente baseert zich op rekenmodellen die uitgaan van de gemiddelde uitstoot en het geluid van een 50-kilometerweg, wat de Prins Mauritssingel officieel is. In de praktijk wordt er, zo blijkt uit onderzoek, echter gemiddeld 60-65 kilometer per uur gereden.

'Niet beroepen op rekenmodellen'

Volgens Wieken zit er een groot gat tussen de berekende geluidsoverlast en de werkelijke overlast. En dat moet gevolgen hebben voor de maatregelen die worden genomen, zo vindt hij.  ‘Je kunt bewoners niet dagelijks opzadelen met veel hogere geluidsoverlast en uitstoot dan de normen die we daarvoor stellen, en je dan beroepen op rekenmodellen en doen of alles binnen de normen valt.’
Daarom wil de SP dat er alsnog metingen komen. Die zijn eerder ook beloofd aan de buurt, maar nog niet uitgevoerd. Wieken: ‘Wanneer we de feiten kennen, kunnen we passende maatregelen nemen. De buurt heeft er al talloze aangedragen, dus daar kan de gemeente dan meteen mee aan de slag. Bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid de algemeen vastgestelde geluids- en gezondheidsnormen serieus neemt. ‘
Die metingen moeten volgens de SP pas gebeuren na de coronotijd omdat het nu een stuk rustiger is op de Mauritssingel.