Nieuws

Bewonersvereniging Noord West uit forse kritiek op visie buitengebied en komt met eigen plan.

De bewonersvereniging Noordwest heeft maandag 18 mei de Wageningse Gemeenteraad een eigen visie op het Wageningse Binnenveld gegeven. De bewonersvereniging was geschokt door het gebrek aan kennis over het Binnenveld in de visie buitengebied van de gemeente. Vele burgers zagen dat in de eerste notitie al en hebben toen met online reacties gewezen op het karakter van het Binnenveld zoals de unieke openheid, kwelwaternatuur en pracht van de verre uitzichten. Er was hoop dat die signalen zouden worden opgepakt. De nieuwe “Conceptvisie buitengebied Wageningen” ontbeert echter helaas nog steeds de meest basale kennis over het Binnenveld.
WAGENINGEN - De bewonersvereniging Noordwest heeft maandag 18 mei de Wageningse Gemeenteraad een eigen visie op het Wageningse Binnenveld gegeven. De bewonersvereniging was geschokt door het gebrek aan kennis over het Binnenveld in de visie buitengebied van de gemeente. Vele burgers zagen dat in de eerste notitie al en hebben toen met online reacties gewezen op het karakter van het Binnenveld zoals de unieke openheid, kwelwaternatuur en pracht van de verre uitzichten. Er was hoop dat die signalen zouden worden opgepakt. De nieuwe “Conceptvisie buitengebied Wageningen” ontbeert echter helaas nog steeds de meest basale kennis over het Binnenveld.
Bewonersvereniging van de wijk Noord West in Wageningen constateert dat de hoofdlijnennotitie ernstige fouten bevat en dat tevens de inbreng van inwoners van Noord West niet of onvoldoende verwerkt is. Er zijn op eerdere momenten door inwoners voorstellen gedaan om dit op te lossen. Ook is er bij de visie buitengebied onvoldoende tijd en mogelijkheid tot inspraak van burgers en hebben de gemeenteraadsleden onvoldoende mogelijkheid tot voorbereiding. En dat voor een notitie die de toekomst voor ons gehele buitengebied bepaalt. 
Een eerste korte scan door de visie buitengebied geeft geen vertrouwen dat de inbreng van inwoners van Noord West serieus is meegenomen. Basale kennis over het Binnenveld ontbeert helaas nog steeds. In de visie moet het karakter en de pracht van het Binnenveld plaats maken voor een ontwikkeling tot “kleinschalig landschap met mozaïek van functies” waar niemand om gevraagd heeft.
De bewonersvereniging adviseert de gemeente meer tijd te nemen voor de visie buitengebied zodat de notitie komende weken zorgvuldig kan worden behandeld en na de zomer tot een goede afweging kan worden gekomen.
Heeft u nieuws voor de lokale omroep klik dan op de website in het hoofdmenu op "Tip de redactie"