Nieuws

Colleges Wijchen en Druten: ‘Na zomer draagvlakpeiling voor bestuurlijke fusie’

© RN7
WIJCHEN/DRUTEN - De colleges van B&W van Wijchen en Druten stellen aan hun beide gemeenteraden voor om na de zomer te starten met een draagvlakpeiling onder de inwoners voor een bestuurlijke fusie van beide gemeenten.
Een inventarisatie van de voor- en nadelen van zo’n fusie, waar de gemeenteraden om gevraagd hadden, geeft volgens de college voldoende aanleiding om samen met de gemeenteraden en de inwoners te verkennen of een bestuurlijke fusie tussen Druten en Wijchen wenselijk is.

Goede resultaten

Onlangs vroegen de gemeenteraden via een motie om de voor- en nadelen van een eventuele bestuurlijke fusie tussen Druten en Wijchen in kaart te brengen. In dezelfde periode hebben de gemeenten onderzoek laten doen naar het functioneren van de reeds gezamenlijk ambtelijke Werkorganisatie Druten-Wijchen. Ook is een peiling gehouden onder inwoners en ondernemers naar de dienstverlening van de gemeenten. ‘De evaluatie van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) laat zien dat er goede resultaten zijn geboekt met de samenvoeging van de twee organisaties', stellen de colleges gezamenlijk.

Stevige positie in de regio

De colleges achten het de moeite waard om na de ambtelijke fusie nu ook een verkenning te starten naar een bestuurlijk samengaan. ‘Een mogelijke fusie tussen de gemeenten Druten en Wijchen is een onderwerp dat leeft’, laat men weten. ‘Zowel in de lokale samenleving als bij bestuurders.’ De beide colleges zijn van mening dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. ‘Extra voordelen ten opzicht van slechts een gezamenlijk ambtelijke werkorganisatie kunnen worden behaald met een bestuurlijke fusie. Een volgende stap in de vorm van een bestuurlijke fusie zorgt ervoor dat meer aandacht kan gaan naar de dienstverlening en een stevige positie in de regio.’

Gemeenteraden beslissen over draagvlakpeiling en fusie

Het is aan de gemeenteraden om te besluiten of er een bestuurlijke fusie komt. ‘Een draagvlakpeiling onder de inwoners is daarbij een noodzakelijk onderdeel’, vinden de colleges. ‘Zij moeten immers baat hebben bij een fusie.’ Deze draagvlakpeiling wil men na de zomer houden. Voor het zover is, willen de colleges een informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraden organiseren. ‘Daar kunnen de gemeenteraden een goed beeld krijgen van het traject dat kan leiden tot een bestuurlijke fusie, hun eigen rol daarbij en de mogelijkheden om inwoners en anderen te betrekken. Op basis van die informatie kunnen de gemeenteraden een besluit nemen over het vervolg. Zoals een draagvlakpeiling onder de inwoners van Druten en Wijchen.’

‘Twee jaar geleden in geen enkel verkiezingsprogramma’

De Wijchense partij Kernachtig Wijchen kondigde eerder deze maand al aan met inwoners in gesprek te willen over een bestuurlijke fusie van hun gemeente met Druten. ‘De vraag gaat komen hoe wij hierin staan’, aldus fractievoorzitter Twan van Bronkhorst. ‘Dat standpunt willen we graag onderbouwen met argumenten en niet enkel met emoties. Natuurlijk hebben we er zelf bepaalde gedachten over en bestaan er verschillende meningen binnen onze grote fractie. We hebben een positieve grondslag wat betreft dit thema, maar we zijn er nog niet uit.’ CDA-fractievoorzitter Bjorn Derksen betreurt juist de vaart die achter het thema gezet wordt. ‘Twee jaar geleden stond er in geen enkele verkiezingsprogramma iets over een fusie of een gemeentelijke herindeling’, aldus fractievoorzitter Bjorn Derksen. ‘Wat is dan nu de haast? Je zou denken dat we in de huidige situatie wel andere zaken hebben om ons mee bezig te houden. Kijk hoe druk het ambtelijk apparaat het heeft met alle aanvragen voor financiële ondersteuning die ze nu te verwerken krijgen vanuit de gemeenschap.’
Dion van Alem
Politiek verslaggever