Nieuws

Ondernemersfonds voor versterking Ulft

Oude IJsselstreek is per 1 mei gestart met een ondernemersfonds voor het centrum van Ulft en de aanloopstraten daar naar toe. Op verzoek van Ondernemersvereniging De Hanze zal via reclamebelasting een potje worden gecreëerd voor onder meer het aantrekkelijker maken van het centrum. © REGIO8
ULFT - Oude IJsselstreek is per 1 mei gestart met een ondernemersfonds voor het centrum van Ulft en de aanloopstraten daar naar toe. Op verzoek van Ondernemersvereniging De Hanze zal via reclamebelasting een potje worden gecreëerd voor onder meer het aantrekkelijker maken van het centrum.
'We organiseren en bekostigen verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse sinterklaasintocht', aldus Wouter Mecking van Ondernemingsvereniging De Hanze. 'In de huidige tijd merk je dat franchisenemers en winkels van grotere ketens zich niet lokaal verbonden voelen met een ondernemersvereniging en dus niet bijdragen. Als wij een speciale koopzondag organiseren en bekostigen, gooien zij echter wel hun winkel open en profiteren ze van het feit dat het drukker is in de winkelstraat.' Door het instellen van reclamebelasting draagt iedere ondernemer vanaf 1 mei bij aan het fonds.
Het te betalen bedrag wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde van de onderneming en wordt betaald aan Oude IJsselstreek. Het geld dat wordt opgehaald, vloeit - na aftrek van kosten van de gemeente - compleet terug in het ondernemersfonds. 'Hierdoor krijgen wij de beschikking over een groter budget en kunnen we ook meer gaan doen in de toekomst", aldus Mecking. "Dan moet je denken aan bijvoorbeeld marketing, zowel fysiek als online.'

Draagvlak voor ondernemersfonds

Voor de oprichting van het ondernemersfonds was draagvlak vanuit de ondernemers nodig. Uit een meting bleek dat zestig procent van de ondernemers die gestemd heeft voor oprichting van het fonds was. 'Er waren wat op- en aanmerkingen', legt Mecking uit. 'Sommige ondernemers gaven bijvoorbeeld aan geen winkel te hebben. Maar het potje is voor het algemeen economisch belang van Ulft. Met alle op- en aanmerkingen gaan we aan de slag, om het draagvlak in de toekomst nog verder te vergroten.'

Aandacht voor andere branches

Naast winkeliers zijn er ook bedrijven uit andere branches, zoals de financiële dienstensector, vertegenwoordigd in het ondernemersfonds. 'Daar willen we aparte budgetten voor vrijmaken', legt Mecking uit. 'Op die manier worden niet alleen de winkeliers onder de aandacht gebracht, maar brengen we ook de andere branches in het gebied onder de aandacht.'