Nieuws

Natuurontwikkeling, zonnevelden en 2 windmolens in buitengebied Wageningen?

vergrootglas is een locatie windmolens. zwart icoon locatie zonneveld.
Het college van B&W heeft de plannen voor het buitengebied ‘Het land van Wageningen, Wageningen in het land‘ aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin zijn Natuurontwikkeling en Energieomslag de belangrijkste onderwerpen. Daarbij worden ook "weer" locaties voor grote zonnevelden en 2 windmolens onderzocht. De eerste behandeling zal maandag 25 mei via een digitale rondetafelgesprek plaatsvinden. © conceptvisie buitengebied
WAGENINGEN - Het college van B&W heeft de plannen voor het buitengebied ‘Het land van Wageningen, Wageningen in het land‘ aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin zijn Natuurontwikkeling en Energieomslag de belangrijkste onderwerpen. Daarbij worden ook "weer" locaties voor grote zonnevelden en 2 windmolens onderzocht. De eerste behandeling zal maandag 25 mei via een digitale rondetafelgesprek plaatsvinden.
Natuurontwikkeling is een van de onderwerpen in de conceptplannen. Al het moois dat ons buitengebied te bieden heeft wordt beschermd én versterkt zoals natuur, biodiversiteit, rust en ruimte in het groen. Maar het buitengebied gaat ook gebruikt worden voor duurzame energieopwekking en -voedselproductie. De plannen maken ontwikkelingen mogelijk die geld opleveren voor de natuur. Wanneer er bijvoorbeeld grootschalig energie opgewekt moet worden, zal een deel van de opbrengsten ten gunste komen van de natuur. Andere voorbeelden zijn: het toestaan van Tiny Houses waar de opbrengsten voor natuurontwikkeling bestemd zijn, het stimuleren van recreatie en gezondheid, het bevorderen van natuurinclusieve landbouw en het ondersteunen van het concept energietuinen. Met respect voor landschap en natuur wil een groep inwoners al een energietuin ontwerpen. Dat wordt een plek waar het opwekken van duurzame energie samen gaat met ruimte voor dieren en planten, wandelen en spelen.”
Energieopgave
Een andere belangrijke opgave is de energieomslag. Wageningen zet in op besparen, het volleggen van alle daken, de realisatie van zonnevelden en het onderzoeken van mogelijkheden voor de bouw van twee windmolens. Als uitgangspunt van de visie buitengebied is gekozen om voor 2030 een deel van ons energieverbruik op eigen grond op te wekken. De realisatie van zonnevelden en windmolens op de in de plannen voorgestelde manier, levert een bijdrage aan het landschap en de natuur. 
Het land van Wageningen, Wageningen in het land
Het land van Wageningen‘, is het gebied waarin we onze lokale opgaven willen realiseren. Maar in delen van het buitengebied spelen ook natuurdoelen van andere, hogere overheden. Aan die doelen willen wij actief een bijdrage leveren, en dat is ‘Wageningen in het land‘. Denk aan de uiterwaarden en het bos. Wageningen is de stad met de hoogste dichtheid groene kennis van Nederland.”
Behandeling gemeenteraad
Op 25 mei vindt het ‘rondetafelgesprek’ plaats over de concept visie buitengebied. Vanwege de corona maatregelen zal het gesprek digitaal plaatsvinden. 
Lees de conceptvisie via www.toekomstwageningen.nl