Nieuws

Emoties lopen hoog op bij vergadering over tegemoetkoming horeca

Jan Nijlant bij zijn terras
Een meerderheid van de gemeenteraad van Zevenaar heeft niet ingestemd met het voorstel van de zes oppositiepartijen om ondernemers voor dit jaar vrij te stellen van de terrassenbelasting -de zogeheten precario- en de reclamebelasting. Uiteindelijk werd het voorstel na een lange vergadering met veel emoties en frustraties met 15 tegen 12 verworpen. Wel heeft het college toegezegd geen precariobelasting te innen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.
ZEVENAAR - Een meerderheid van de gemeenteraad van Zevenaar heeft niet ingestemd met het voorstel van de zes oppositiepartijen om ondernemers voor dit jaar vrij te stellen van de terrassenbelasting -de zogeheten precario- en de reclamebelasting. Uiteindelijk werd het voorstel na een lange vergadering met veel emoties en frustraties met 15 tegen 12 verworpen. Wel heeft het college toegezegd geen precariobelasting te innen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.
Ondernemers in Zevenaar maken zich al sinds het begin van de crisis zorgen over hun toekomst. Vooral de horeca loopt veel inkomsten mis, doordat de cafés en restaurants niet open kunnen zijn. En dat terwijl de gemeente dit jaar de terrassenbelasting heeft verhoogd. 

'Elke maand telt nu'

De oppositiepartijen wilden daarom dat de ondernemers voor dit jaar vrijgesteld worden van de precario- en reclamebelasting en hebben dit voorstel ingediend in de raadsvergadering. Ondernemers zouden hierdoor toch weer een paar maanden kunnen overleven. 'En elke maand telt nu', liet Jan Nijlant van café Rooie Jan eerder deze week al weten. Het is de vierde keer dat de oppositie de precariobelasting aankaartte. 
Maar coalitiepartijen CDA en Lokaal Belang vonden de motie niet nodig, omdat volgens hen al door het college is toegezegd dat de terrassenbelasting niet wordt geheven zolang de coronamaatregelen van kracht zijn en er geen volledige terrassen zijn. De oppositie vindt deze toezegging te vaag en wil dit graag zwart op wit.

Opvallende stemming bij CDA

'Een kwijtschelding voor het hele jaar geeft meteen duidelijkheid en dat is waar ondernemers behoefte aan hebben', aldus VVD-er Peter Vos. Opvallend was dat twee CDA-raadsleden uiteindelijk toch vóór de motie van de oppositie stemden. Maar dit leverde geen meerderheid op en het voorstel haalde het dus niet. 
Vos is enorm teleurgesteld en gefrustreerd over de gang van zaken. 'We kunnen niet nog een vijfde keer met een soortgelijke motie komen. Nu ligt de bal bij de ondernemers zelf.'