Nieuws

Onderzoek biomassa Ede: 'Publieke belangen niet geborgd'

Over de manier waarop Warmtebedrijf Ede energie moet leveren, is niet goed genoeg nagedacht. De betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid hebben meer richtlijnen nodig voor de toekomst. Dat staat in een onderzoeksrapport van adviesbureau Berenschot in opdracht van de gemeente Ede. © Omroep Gelderland
EDE - Over de manier waarop Warmtebedrijf Ede energie moet leveren, is niet goed genoeg nagedacht. De betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid hebben meer richtlijnen nodig voor de toekomst. Dat staat in een onderzoeksrapport van adviesbureau Berenschot in opdracht van de gemeente Ede.
'De landelijke overheid geeft onvoldoende handvatten voor het doen van de goede dingen en daardoor treedt waarschijnlijk marktfalen op', is te lezen in het onderzoeksrapport. Daarnaast heeft Ede zelf nog geen warmtetransitievisie gemaakt, waardoor de weg naar een 'aardgasvrij Ede in 2050' nog onbekend is.

Mogelijk botsende belangen

In het rapport wordt gesproken van een 'potentieel waardenconflict' tussen het belang van het energiebedrijf en de publieke belangen waar de gemeente voor staat. Nu al botsen belangen soms: biomassa is nodig om bijna 20.000 huishoudens in de gemeente Ede te voorzien van warm water, maar het zorgt wel voor uitstootoverlast bij omwonenden.
De leefbaarheid komt dan ter discussie te staan. Betrouwbaarheid van de warmtelevering, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn op korte termijn niet in het geding, staat in het rapport. Maar op de langere termijn ontstaat ook daar mogelijk wrijving. Het kan bijvoorbeeld zijn dat oudere wijken niet aangesloten worden op het warmtenet omdat dat voor een energiebedrijf te duur is. 

Nieuwe afspraken maken

Het gemeentebestuur wil de samenwerking met energiebedrijf MPD (het moederbedrijf van Warmtebedrijf Ede) voortzetten door de huidige overeenkomst tot juli 2023 te verlengen.
Ondertussen wordt gepraat over nieuwe afspraken die gekoppeld 'zouden kunnen worden' aan die verlenging. Daarbij gaat het in ieder geval om maatregelen om de luchtverontreiniging te beperken en de communicatie te verbeteren.
Berenschot adviseert om samen met het energiebedrijf een warmteontwikkelbedrijf of alliantie te starten of mede-eigenaar te worden van een deel van het Warmtebedrijf Ede/MPD. Die opties worden voorlopig door het gemeentebestuur uitgesteld.
Dit jaar wordt er namelijk nieuwe landelijke wetgeving verwacht waarbij eisen worden gesteld aan onder meer verduurzaming en de prijsstelling van energie. In 2021 volgt een gemeentelijke transitievisie warmte. Het gemeentebestuur wil die ontwikkelingen afwachten.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.