Nieuws

Ondernemers scharen zich achter autoluw Tiel: 'Het wordt een nieuwe stad'

TIEL - Wat vele jaren een onrealistische wens vanuit een groepje bewoners leek, gaat waarschijnlijk toch gebeuren. De Tielse binnenstad gaat op slot voor autoverkeer. De ondernemers van de binnenstad, die auto's doorgaans het liefst zo dicht mogelijk bij hun zaak halen, scharen zich achter het plan.
'De stad is in verandering', zegt Jacco van den Berg die als eigenaar van een sportzaak in het centrum nauw betrokken is bij de plannen. 'Daar moet je als ondernemers voor open staan.
Het winkelcentrum wordt kleiner en wonen belangrijker. Die bewoners nemen initiatief en hebben een uitgesproken mening over de kwaliteit van hun woonomgeving. Daar moet je in meebewegen. Het wordt een nieuwe stad.'
Verkeers- en parkeeroverlast, leegstand, verkamering, verloedering; het zijn thema's die in de straten die in het plan afgesloten worden de afgelopen jaren steeds meer aan de oppervlakte zijn gekomen. Eerder heeft Tiel al regels opgesteld om die verkamering tegen te gaan.

Kapitaalkrachtige inwoners

Met het autoluw maken en een nieuwe meer 'dorpsachtige' inrichting zou het wonen in de binnenstad ook voor meer kapitaalkrachtige mensen aantrekkelijker moeten worden. Dat zouden de ondernemers van de binnenstad dan ook moeten merken.
Bovendien krijgt het centrum een facelift. Belangrijkste onderdelen daarvan zijn een herinrichting van de Westluidensestraat als toegangsroute vanaf de parkeergarage en een opwaardering van het Hoogeinde aan de andere kant van de stad. Een sterke wens vanuit de ondernemers is dat ook de poort naar het Plein vanaf de Waalkade weer meer parkeerplaatsen voor bezoekers krijgt.

Rode loper

'Als de Westluidensestraat nu echt mooi wordt ingericht zodat die als een rode loper naar de binnenstad leidt, is me dat heel wat waard', zegt Magda van Ooijen van de gelijknamige bakkerij aan de kop van de Westluidensestraat. 'Maar ik krijg het er wel benauwd van als de stad hier al wordt afgezet. Er zijn toch heel wat klanten die met de auto tot bij de winkeliers komen.'
'Het is een belangenafweging', erkent Van den Berg. 'Er is een aantal bedrijven auto-afhankelijk, maar dat zijn er niet zo veel. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een bakkerszaak er ook weer voordeel bij heeft als de straat mooi en rustig is en er misschien een terrasje neergezet kan worden. Het biedt ook weer kansen en zoals het nu is, is het niet goed.'
Erik Hobé die zijn lunchroom op de hoek van de Markt en de Damstraat heeft, kan niet wachten tot het plan is uitgevoerd. 'Die parkeergarage is er neergezet, maar aan de toegangsroute tot de stad is niets gebeurd', zegt hij. 'Voor de verkeersveiligheid, het tegengaan van overlast en de uitstraling van de stad is zo'n afsluiting alleen maar goed. Maar ze moeten natuurlijk wel zorgen dat bijvoorbeeld ouderen en mensen die slecht ter been zijn nog goed bij de stad kunnen komen.'