Nieuws

PvdA wil goede brandweerzorg in Ede

Er zijn twee organisatorische problemen bij de Edese brandweer, zo stelt de Edese PvdA in een notitie die werd geschreven door Harry van Huijstee fractievoorzitter van de partij.
EDE - Er zijn twee organisatorische problemen bij de Edese brandweer, zo stelt de Edese PvdA in een notitie die werd geschreven door Harry van Huijstee fractievoorzitter van de partij.
Door nieuwe regelgeving moet de brandweerzorg anders worden ingeregeld, dat heeft consequenties voor de brandweer zorg in de kern Ede. Hieronder valt onder meer de samenvoeging van de kazernes van centrum en Stadspoort. Dit kan en moet anders worden opgelost, stelt de Edese PvdA.

Regelgeving

Harry van Huijstee stelt in de notitie: 'De brandweer in Ede heeft een organisatorisch probleem, of eigenlijk twee. Als eerste ligt er een uitspraak van het EU-hof dat Consigneren of kazerneren (dat een brandweerman wordt opgedragen in de kazerne te verblijven, red.) niet mag bij een vrijwillige aanstelling, en als tweede de WNRA, (wet normalisering rechtspositie ambtenaren), waardoor vrijwilligers als deeltijdwerkers moeten worden aangemerkt.'
Op zich niet een probleem voor Ede alleen maar voor heel Nederland. 'De consequenties voor Ede zijn wel groot. De oplossing die de brandweer kiest is om te gaan naar een zogenaamde gekazerneerde bezetting (24/7) . Dit gaat gepaard met grote extra kosten voor de brandweer zorg in de kern Ede. Om die kosten te drukken is er een plan bedacht om in plaats van twee kazernes, Ede Centrum en Ede Stadspoort naar een kazerne te gaan.' 
Omdat Ede nogal asymmetrisch gegroeid is, ligt de huidige kazerne volgens de fractievoorzitter niet echt centraal en zal om de brandweerzorg goed te kunnen leveren een meer centralere plek in Ede nodig hebben. 'De voorkeur van de brandweer gaat uit naar de locatie van de oude Juliana van Stolberg school aan de Veenderweg / Proosdijerveldweg. Dat klinkt allemaal heel logisch en als dat extra kosten met zich meebrengt dan is dat onvermijdelijk, we willen allemaal goede brandweer zorg tenslotte. Maar als je hier op doorvraagt, zijn er nogal wat kanttekeningen te plaatsen.'

Vragen

In de lokale media en op social media verschenen al eerder bijdragen van mensen die zich zorgen maken over de sluiting van de kazerne op de Stadspoort. Ook de commandant van de post aan de Stadspoort liet al eens van zich horen en uitte zijn onvrede. Hij stelt dat hij en zijn mannen zich voor het blok gesteld ziet. Harry van Huijstee stelt in de notitie hetzelfde: ' De brandweer geeft aan dat met de vrijwilligers van de op te heffen Stadspoortpost continu overleg geweest is en dat zij meekunnen naar de nieuwe centrale kazerne. De vrijwilligers zien dat anders, voelen zich voor het blok gezet met een kant en klare oplossing en maken zich zorgen over de brandweerzorg, hun (vrijwilligers) werk.'
De brandweer stelt dat het nieuwe plan aan alle eisen voldoet. Maar is dat ook zo, vraagt de fractievoorzitter zich af, 'Het aantal beschikbare autobrandspuiten zal in de avonden en het weekenden minder zijn dan nu. De reactietijd naar de wijken Maandereng en Rietkampen zal slechter worden. Qua  timing, natuurlijk kon niemand voorzien dat we een coronacrisis zouden krijgen, maar is het in deze tijd verstandig om met deze reorganisatie door te gaan en op 1-1-2021 de nieuwe structuur werkend te hebben? Bij de bezetting, als de vrijwilligers van de stadspoort er niet voor kiezen om in Ede centrum te gaan werken, omdat ze dan gekazerneerd moeten en dat niet past met hun reguliere baan of omdat ze het centrum te ver weg vinden hoe gaan we dan de bezetting in Ede centrum regelen? Krijgen we daarvoor op tijd nieuwe brandweervrouwen/mannen?'

Uitgemaakte zaak

De PvdA wil graag dat er een oplossing komt die voor alle partijen acceptabel is. 'Het is voor de PvdA nog geen uitgemaakte zaak dat de gekozen oplossing de enige mogelijke oplossing is, alternatieven die beter aansluiten bij de huidige situatie leveren misschien betere brandweerzorg op en betere zorg voor het brandweerpersoneel. Het lijkt er nu op dat die niet onderzocht zijn en dat er gekozen is voor een oplossing die op papier de goedkoopste lijkt, maar nog steeds aanzienlijk duurder dan de huidige, die precies de minimale brandweerzorg zal leveren die wettelijk vereist wordt.'
Voor de PvdA lijkt het dan ook verstandig om her nog goed en breed van gedachten over te wisselen met de brandweer, het brandweerpersoneel, de gemeente (die de kosten draagt) en de burgers van Ede om te komen tot een goede oplossing.