Nieuws

Ruim 800 woningen voor 33 miljoen euro van het gas af

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Elderveld-Noord
Ruim achthonderd huishoudens in de Arnhemse wijk Elderveld-Noord moeten van het gas af, als het aan de gemeente ligt. Het is de bedoeling dat zij worden aangesloten op het warmtenet. De totale kosten van het project bedragen ongeveer 33 miljoen euro. © gemeente Arnhem
ARNHEM - Ruim achthonderd huishoudens in de Arnhemse wijk Elderveld-Noord moeten van het gas af, als het aan de gemeente ligt. Het is de bedoeling dat zij worden aangesloten op het warmtenet. De totale kosten van het project bedragen ongeveer 33 miljoen euro.
De gemeente wil hier zelf een half miljoen euro aan bijdragen uit het klimaatfonds van 10 miljoen euro dat beschikbaar is. Er wordt om een rijksbijdrage van 5,5 miljoen euro gevraagd. De overige investeringen worden gedaan door de corporaties, de warmteleverancier en de woningeigenaren die mee willen doen. Hoewel de gemeente rekent op rijkssubsidie, is doorgaan van het project daar niet van afhankelijk.

Alles of niets

Wel moeten de corporaties minimaal zeventig procent van de 696 huurders meekrijgen. In dat geval gaan alle woningen om, lukt dat niet dan gebeurt er niets. Maar gezien het aanbod verwacht de gemeente dat niemand tegen zal zijn. De investeringen tot aan een nieuw pannenset worden allemaal vergoed. Bovendien worden de woningen verduurzaamd tot energielabel A, waardoor de energierekening daalt.
De 105 particuliere woningen kunnen op vrijwillige basis aansluiten op het warmtenet. De helft van de investeringen wordt dan voor hen vergoed, de andere helft kunnen zij lenen. Dat zal ongeveer 9000 euro zijn. Het idee is dat de maandelijkse lasten voor hen ongeveer gelijk blijven vanwege lagere energielasten. Zij kunnen hun woningen namelijk laten isoleren tot energielabel B.
In Elderveld ligt het oudste gasnet van Arnhem. Ook het riool moet binnen tien jaar worden vervangen, laat de gemeente weten. Die ingrepen worden gekoppeld aan de aanleg van het warmtenet. Deze 'duurzame warmte' komt uit de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Mogelijk 1350 woningen

In totaal biedt dat water de mogelijkheid om warmte te leveren voor 1900 woningen. De gemeente wil het project dan ook graag opschalen naar heel Elderveld-Noord, dat zijn 1350 woningen. Daarvoor zou het Rijk nog eens 2,5 tot 3,5 miljoen euro extra bij moeten dragen. De kosten per woning worden dan lager. Als het Rijk hier 'enthousiast' op reageert, gaat de gemeente deze mogelijkheden verder onderzoeken.
Wijkbewoners worden geïnformeerd via een huis-aan-huismailing.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.