Nieuws

Dar: mondkapjes en plastic handschoenen bij restafval gooien

NIJMEGEN - De Nijmeegse afvalverwerker Dar vraagt iedereen om beschermingsmaterialen zoals mondkapjes en plastic handschoenen bij het restafval te deponeren. Op die manier komen deze spullen niet terecht bij gescheiden verpakkingsafval of andere recyclebare materialen.
Ook de afvalverwerkende industrie staat tijdens deze coronacrisis voor een uitdaging. Zo is er een flinke toename van gescheiden huishoudelijk afval waardoor de beschikbare sorteer-, overslag- en recyclecapaciteit optimaal benut moeten worden om ook de toename in gescheiden ingezameld verpakkingsafval als plastic, blik en drankenkartons te kunnen verwerken.
De afvalbedrijven adviseren huishoudens en zorginstellingen over de juiste manier van afval verzamelen, zodat dit op veilige wijze opgehaald en verwerkt kan worden. Hiervoor geldt een speciaal protocol van ILT en RIVM.

Meer gescheiden afval door thuisblijvers

Sinds inwoners in verband met het coronavirus meer thuis zijn, is het gescheiden huishoudelijk afval (PMD) sterk gestegen. De afvalverwerkende industrie werkt eraan om deze sterke toename goed te verwerken en de recycling te blijven waarborgen. Op dit moment wordt meer dan 99 procent van het bij huishoudens ingezamelde afval nog steeds gerecycled. Gemeenten roepen hun inwoners daarom op hun verpakkingsafval goed te blijven scheiden.

Stuwmeer gerecycled materiaal

Omdat bedrijven, die normaal gebruikmaken van gerecycled materiaal, te maken hebben met teruglopende verkoop door de coronacrisis, dreigt er een overschot te ontstaan. Daardoor kan het ontstane stuwmeer aan ingezameld materiaal deels niet meer gerecycled worden. Een zeer klein deel van het extra ingezamelde huishoudelijk afval wordt verbrand met energieterugwinning.

Niet in opslag

Vanwege veiligheids-, gezondheids- en overlastrisico’s kan dit afval niet worden opgeslagen om te wachten op betere tijden. Zeker bij warme temperaturen is er sprake van brandgevaar, stankoverlast en andere hygiëneproblemen. Omdat meer dan 99% van het ingezamelde afval wel gewoon wordt gesorteerd en aan de recycler wordt aangeleverd is het belangrijk dat inwoners het verpakkingsafval blijven scheiden, melden gemeenten en vuilverwerkers woensdag.