Nieuws

Arnhem tast financieel nog in het duister door corona

De Arnhemse wethouder financiën Ronald Paping weet nog niet wat de coronacrisis voor de stad betekent. 'Komen we in een zwart economisch scenario of zullen we ons redelijk staande houden?', vraagt hij zich hardop af. 'Ik vind dat moeilijk te bepalen.' © Pixabay
ARNHEM - De Arnhemse wethouder financiën Ronald Paping weet nog niet wat de coronacrisis voor de stad betekent. 'Komen we in een zwart economisch scenario of zullen we ons redelijk staande houden?', vraagt hij zich hardop af. 'Ik vind dat moeilijk te bepalen.'
Er rollen dit jaar slechts twintig pagina's perspectiefnota van de printer. Deze nota is normaal gesproken binnen de gemeentepolitiek, na de jaarlijkse begroting, het belangrijkste stuurdocument voor de lokale politici. Daarin wordt een financiële tussenstand gepresenteerd en eventueel bijstelling van beleid aangekondigd. Maar door corona blijkt duidelijkheid moeilijk te bieden en hebben de cijfers die er wel staan beduidend minder waarde.

'Zonder alle corona-ellende'

Paping snapt de behoefte aan meer inzicht en vooruitblikken. 'Maar ik leef in volstrekte onzekerheid', zegt hij. 'Dit is een crisis die ik nog nooit heb meegemaakt. De impact is zo onzeker.'
In zijn nota heeft Paping de financiën voor de komende jaren doorgerekend en zie je per saldo wat relatief kleine plussen en minnen ten opzichte van de begroting. 'Maar dat is zonder alle corona-ellende', legt de wethouder uit.
En ook het profiel waarop gebaseerd wordt of Arnhem voldoende bestand is tegen financiële risico's, is van eind 2019 en daarmee behoorlijk achterhaald. Corona heeft het financiële risicoprofiel van de stad immers tamelijk opgeschud. De betekenis van dit cijfer is dan ook 'erg betrekkelijk'. Wel kan worden geconstateerd dat dit cijfer de komende jaren ook zonder de corona-effecten al op het minimale zit van wat volgens de eigen gemeenteregels nodig is. Ook zonder de coronacrisis stond er al veel druk op de begroting, schrijft het stadsbestuur.

15 miljoen euro

En hoe groot die 'corona-ellende' is, is de vraag. Paping komt nu met een eerste impactanalyse. Daarin gaat hij ervan uit dat de 'contactbeperkende maatregelen' niet langer duren dan tot half juni. Daarmee komt hij al tot een som van ten minste 15 miljoen euro aan nadelige gevolgen vanwege bijvoorbeeld extra uitkeringen, een grotere zorgvraag, minder parkeerinkomsten en afnemende bouwvergunningen. Maar de lijst met posten met financiële gevolgen 'nog niet bekend' is groot en hierin nog niet meegenomen.
Ook de impact op de lange termijn ontbreekt nog. 'Ik proef ook bij de raad de behoefte aan inzicht en scenario's', ziet de wethouder. 'Maar dan wil ik iets meer vaste grond onder mijn voeten hebben.'
Paping heeft een 'finance coronateam' in het leven geroepen dat regelmatig moet gaan updaten over dit 'voortschrijdend inzicht'. 'We moeten wel blijven nadenken over wat er gaat gebeuren', benadrukt hij. 'We proberen grip te krijgen op de situatie.'

Aanspreken reservepotjes

De woensdag gepresenteerde nota is 'beleidsneutraal', dus zonder nieuwe maatregelen. Als mogelijkheid om de financiële gevolgen van corona op de korte termijn op te vangen, noemt Paping het aanspreken van reservepotjes. Dat zal 'onvermijdelijk doorwerken' in de financiële positie van de gemeente.
De structurele effecten van de coronacrisis zullen door vermindering van uitgaven (bezuinigingen) en/of verhoging van inkomsten moeten worden opgevangen, schrijft Paping in zijn nota. Als dat nodig is, wil hij in de begroting aan het einde van het jaar met voorstellen daartoe komen.
Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.