Nieuws

Gemeenten vragen een ton voor toekomst van kerken

Kerk in Loo.
Doesburg, Westervoort, Duiven en Zevenaar vragen bij het Rijk een bijdrage aan om een toekomstvisie te kunnen maken voor leegstaande kerkgebouwen. In principe heeft het Rijk hier een pot met geld voor beschikbaar. © Omroep Geldelrand
DOESBURG - Doesburg, Westervoort, Duiven en Zevenaar vragen bij het Rijk een bijdrage aan om een toekomstvisie te kunnen maken voor leegstaande kerkgebouwen. In principe heeft het Rijk hier een pot met geld voor beschikbaar.
In de Liemers gemeenten en Doesburg sluiten veel kerken, net als op veel andere plekken in ons land. Vorig jaar zomer werd bekend dat van de parochie Sint Willibrordus negen van de dertien katholieke kerkgebouwen in 2021 zullen sluiten. Veel inwoners willen de kerkgebouwen voor hun woonplaats behouden en zoeken naar een andere bestemming. 

Plan van aanpak

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt gemeenten in het ontwikkelen van een visie voor de (toekomstige) leegstaande kerkgebouwen en stelt hiervoor een bijdrage van per gemeente 25.000 euro beschikbaar.
De vier gemeenten willen hierin de krachten bundelen en samen een regionale en integrale kerkenvisie ontwikkelen.  De parochie Sint Willibrordus bestrijkt de complete grondgebieden van de gemeente Zevenaar, Duiven, Westervoort en Doesburg.
De komenden maanden gaan de deelnemende gemeenten het plan van aanpak verder uitwerken en betrekken daarbij ook de inwoners en eventuele opties voor een nieuwe bestemming. In september wordt duidelijk of het verzoek van de 4 gemeenten gehonoreerd wordt.