Nieuws

Nieuwe aflevering in ziekenhuissoap: vertrouwen opgezegd in Raad van Toezicht

De Stichting Medische Staf (SKB) heeft in een brief aan de Raad van Toezicht van het ziekenhuisbestuur Santiz het vertrouwen in diezelfde raad opgezegd. Er moet een nieuwe Raad van Toezicht komen die uitgaat van defusie van Santiz en opteert voor twee zelfstandig opererende ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem. © Omroep Gelderland
WINTERSWIJK - De Stichting Medische Staf (SKB) heeft in een brief aan de Raad van Toezicht van het ziekenhuisbestuur Santiz het vertrouwen in diezelfde raad opgezegd. Er moet een nieuwe Raad van Toezicht komen die uitgaat van defusie van Santiz en opteert voor twee zelfstandig opererende ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem.
De medische staf van het SKB vindt dat de huidige Raad van Toezicht te veel op de stoel van de Raad van Bestuur is gaan zitten en niet wil erkennen dat er geen draagvlak is voor een (juridische) fusie tussen de twee Achterhoekse ziekenhuizen, zo blijkt uit de brief. 

'Niet langer een volwaardige rol'

'Wij kunnen daarom niet anders dan constateren dat bij de medische staf SKB het noodzakelijke vertrouwen en draagvlak voor uw raad is weggevallen. Daarmee kan naar het oordeel van de medische staf SKB uw raad van toezicht in het komende defusietraject ook niet langer een volwaardige rol van intern toezichthouder, althans voor de SKB-organisatie en diens belangen, vervullen', aldus de medische staf van het SKB in de brief.
Bij de bestuurlijke fusie in 2017 is door Santiz toegezegd dat er twee volwaardige ziekenhuizen overeind zouden blijven. In november vorig jaar verklaarde Santiz echter dat na de bouw van een nieuw Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem drie afdelingen van het SKB naar Doetinchem zouden worden overgeheveld. 
Dat bericht zorgde voor veel onrust in de oostelijke Achterhoek en die commotie kostte bestuursvoorzitter Chrit van Ewijk de kop. Hij werd in maart opgevolgd door Rolf de Folter en Santiz maakte afgelopen vrijdag bekend dat ook die samenwerking voortijdig is beëindigd. De Folter, door Santiz aangesteld de fusie tussen SKB en Slingeland af te ronden, zag er blijkbaar geen heil meer in door alle onrust en tegenwerking.

'Vertrouwen in huidige bestuurder'

De medische staf van het SKB houdt wel vertrouwen in Bijar Altalabani, momenteel het enige zittende lid in de Raad van Bestuur, zo valt in de brief aan de Raad van Toezicht te lezen: 'Wij benadrukken tot slot dat het opzeggen van vertrouwen in uw raad geen gevolgen zal hebben voor de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg. Wij onderstrepen in dat verband ook nogmaals ons vertrouwen in de huidige bestuurder en de samenwerking tussen hem en de medische staf SKB.'
De medische staf van het SKB stelt in de brief snel in gesprek te willen met de Inspectie gezondheidszorg en jeugd 'om onzerzijds een toelichting te geven op deze stap en een overgang naar een passende constellatie voor de (medisch-specialistische) zorgverlening in de (Oost-) Achterhoek te borgen. Een opzet die aansluit op de juiste zorg op de juiste plek, dicht bij de mensen in onze regio die op ons 24/7 willen en moeten kunnen vertrouwen.'
Anne Flierman, de voorzitter van de Raad van Toezicht van Santiz, verwijst dinsdagavond voor een reactie op de brief door naar woordvoerster Saskia Steenbergen van Santiz. 'Het is een brief van alleen de medisch specialisten van het SKB, zeker niet van de medisch specialisten van het Slingeland Ziekenhuis. We hebben er kennis van genomen, dat is het enige wat ik er op kan zeggen.'