Nieuws

Arnhem verbetert financiële positie in 2019

De algehele financiële positie van Arnhem is afgelopen jaar verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat concludeert de accountant na controle van de jaarrekening over 2019. Wel is de capaciteit om risico's op te vangen 'voldoende maar kwetsbaar' en slonk de algemene spaarpot. © Pixabay
ARNHEM - De algehele financiële positie van Arnhem is afgelopen jaar verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat concludeert de accountant na controle van de jaarrekening over 2019. Wel is de capaciteit om risico's op te vangen 'voldoende maar kwetsbaar' en slonk de algemene spaarpot.
Die spaarpot met vrij besteedbaar geld, de algemene reserve, daalde afgelopen jaar van ruim 42 miljoen euro naar een kleine 30 miljoen euro. Arnhem heeft daarnaast een flink deel van zijn geld vastgezet voor een specifiek doel, de zogeheten bestemmingsreserves. Als je die meerekent steeg het totale eigen vermogen van Arnhem vorig jaar met zo'n 10 miljoen euro.

'Kunnen niet onbeperkt leegtrekken'

De accountant constateert dat van een aantal van die potjes de laatste jaren nauwelijks gebruik is gemaakt. Geadviseerd wordt dan ook om te bekijken of deze niet beter terug kunnen naar de algemene spaarpot. Een advies dat wethouder Ronald Paping graag ter harte neemt, laat hij aan Omroep Gelderland weten. 'We kunnen niet onbeperkt de algemene reserve leegtrekken.'
Die potjes terugstorten naar de algemene spaarpot zal binnen de coalitie van de GroenLinks-wethouder nog wel de nodige discussie geven. 'We hebben er als coalitie juist voor gekozen om te sparen', laat VVD-raadslid Bas van Es weten. 'Zo kan onze financiële stabiliteit gestaag stijgen, waardoor we uiteindelijk weer aan de norm van de provincie voldoen waar we al geruime tijd onder zitten.'

'Beetje voor de gek houden'

En ook D66-fractievoorzitter Sabine Andeweg meent dat je jezelf met het accountantsadvies 'een beetje voor de gek houdt'. 'We zijn blij dat we de afgelopen jaren gespaard hebben, want we hebben het misschien wel hard nodig de komende tijd.'
Het vermogen van Arnhem om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen was eind 2019 gestegen en een stuk beter dan gepland. Maar nog altijd onder de kritische grens die de provincie hier als toezichthouder voor stelt, zoals Van Es al aanhaalde. Dat komt vooral omdat geplande investeringen 'nog niet geheel afgerond zijn'. Daardoor hoefde er minder te worden geleend.

Investeringen uitgesteld

Zo werden investeringen in parkeermaatregelen en wegenonderhoud doorgeschoven. Voor onderwijshuisvesting werd er voor bijna 13 miljoen euro uitgesteld. En ook investeringen in de eigen huisvesting van de gemeente zijn nog niet uitgevoerd.
De capaciteit om financiële risico's op te kunnen vangen is afgelopen jaar flink gedaald. Nog altijd voldoende maar wel kwetsbaar, valt te lezen in het eigen jaarrapport. Paping wijst erop dat deze uitkomst wel een stuk positiever is dan waar in de loop van het jaar rekening mee werd gehouden.

Zorgtekort 19 miljoen euro

Bij die geschetste verwachtingen speelde de steeds maar oplopende zorgkosten een hoofdrol. En uiteindelijk is er ook ruim 19 miljoen euro meer naar de zorg gegaan dan begroot, ondanks dat hier de afgelopen jaren telkens meer geld voor wordt gereserveerd. Tariefstijgingen en een groter aantal cliënten in de jeugdzorg is hiervan de hoofdreden, ziet de accountant.
Daartegenover staan onder meer extra inkomsten uit de verkoop van erfpachtpercelen en het afgeven van bouwvergunningen. Ook kwam er meer binnen aan eigen zorgbijdragen en gaf Het Rijk meer geld voor uitkeringen. Per saldo komt het resultaat voor 2019 daarmee 7,3 miljoen euro slechter uit dan begroot.

'Weten niet in welke film we zitten'

Paping toont zich tevreden met het jaarresultaat, maar de huidige coronacrisis zal de financiële positie en plannen van de gemeente Arnhem in een ander perspectief plaatsen. 'We weten nog niet in welke film we zitten en hoe lang die duurt', vertelt de wethouder. 'We krijgen een forse rekening en weten ook niet of dat incidenteel of structureel zal zijn.' Volgende week wil Paping met een eerste risicoinventarisatie komen van de corona-effecten.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.