Nieuws

Opvang daklozen Ede moet anders: buurt voelt zich minder veilig

EDE - De noodopvang voor daklozen in Ede moet anders geregeld worden. Probleemdaklozen in een kinderrijke wijk zorgen voor te veel overlast en kleine criminaliteit. Dat staat in een evaluatie van de gemeente.
Voor daklozen met 'anti-sociaal gedrag' is opvang in een woonwijk 'niet geschikt', is de conclusie. Voor die mensen moet de gemeente dus ergens anders plek vinden. Voor de rest van de 'buitenslapers' kan binnen de muren van de bestaande daklozenopvang een nachtopvang komen. 'Echter, er moeten dan strikte maatregelen worden genomen om overlast voor de medebewoners en buurtbewoners te beperken.'
Eind 2019 werd op stel en sprong een winteropvang - in de vorm van containers - voor daklozen geplaatst die anders in de Edese bossen moesten slapen. De noodopvang kwam naast het bestaande sociaal pension van het Leger des Heils aan de Nieuwe Kazernelaan. De opvang stuitte op verzet van omwonenden, die zich onveilig voelden. 

Meer overlast, helft omwonenden voelt zich minder veilig

De evaluatie bevestigt dat er na de komst van de opvang meer problemen zijn in wijk. 'De meldingen en overlast van dak- en thuislozen is in het algemeen verminderd, maar in de wijk rondom de containers wordt nu meer overlast ervaren', luidt de conclusie van het onderzoek.
Er waren bijvoorbeeld twee inbraken: één bij kinderopvang Belhamels en één in een antikraakwoning in de omgeving. Daarnaast werd er op straat drugs gedeald en was er 's avonds en 's nachts geluidsoverlast. Meer dan de helft van de omwonenden die meededen aan een enquête (33 personen) voelt zich minder veilig sinds de komst van de opvang voor buitenslapers. 

'Communicatie had vollediger gekund'

Omwonenden werden in december overvallen door de komst van de noodopvang. 'Uit de gesprekken en enquêtes blijkt dat de meeste omwonenden de communicatie voorafgaand aan de pilot onvoldoende of slecht vonden.'
Er is geen inspraak vooraf geweest en toen de inwoners geïnformeerd werden over de plannen stonden de containers al klaar om geplaatst te worden. 'Ondanks dat er weinig problemen of bezwaar werd verwacht, omdat de buurt bekend was met de doelgroep van het Sociaal Pension, stuitte de gemeente op bezwaar.'
Daarnaast was het voor omwonenden niet duidelijk dat de containers ook zouden blijven staan tijdens de verbouwing van het sociaal pension, tot en met eind 2021. De communicatie daarover had vollediger gekund, staat in de evaluatie. Nu was er 'achterdocht en wantrouwen bij bewoners jegens de gemeente'. 

46 daklozen

De noodopvang heeft overigens wel een aantal daklozen geholpen om weer verder te kunnen in het leven. 46 personen hebben gebruik gemaakt van de opvangcontainers. 'Daarvan zijn 25 mensen doorgestroomd naar een andere vorm van ondersteuning of hulpverlening.'
'De nachtopvang voldoet in een behoefte', staat in de evaluatie. 'De doelgroep is beter in zicht. Door de rust en veiligheid van een dak boven het hoofd, een slaapplek en een maaltijd is een aantal mensen makkelijker naar hulp te leiden.' 
Twaalf mensen zijn vertrokken naar een onbekende plek of slapen weer buiten. Drie mensen moesten naar de gevangenis. Op dit moment verblijven er nog zes mensen in de containers aan de Nieuwe Kazernelaan.
Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.