Nieuws

Gemeente Neder-Betuwe riskeert miljoenenclaim

Van Dijkhuizen Olie & Benzine uit Tiel heeft verbijsterd gereageerd op het besluit van de gemeente Neder-Betuwe om de bestemmingsplanprocedure voor een tankstation op locatie De Vaalt bij Medel door te zetten. De gemeente Neder-Betuwe riskeert daarmee een schadeclaim van ettelijke miljoenen. © Boerderij De vaalt in Echteld
TIEL - Van Dijkhuizen Olie & Benzine uit Tiel heeft verbijsterd gereageerd op het besluit van de gemeente Neder-Betuwe om de bestemmingsplanprocedure voor een tankstation op locatie De Vaalt bij Medel door te zetten. De gemeente Neder-Betuwe riskeert daarmee een schadeclaim van ettelijke miljoenen.
Van Dijkhuizen is getergd zo laat hij weten. "Op het moment dat de gemeente Neder-Betuwe – ondanks alle pogingen tot minnelijk overleg – in een drieregelig bericht antwoordt op een brief van ons van 15 pagina’s met 27 bijlagen, zo kort door de bocht gaat, zijn wij met stomheid geslagen". In de brief wordt volgens het bedrijf onomstotelijk bewezen dat er harde afspraken bestaan die de komst van een tankstation op de locatie van de oude boerderij in Echteld, De Vaalt, niet toestaan. De gemeentesecretaris van Neder-Betuwe meldt in het bericht dat het college geen aanleiding ziet om de bestemmingsplanprocedure voor tankstation De Vaalt stop te zetten. Gevraagd is om een nadere toelichting; daarop wordt niet ingegaan door Neder-Betuwe.
Bij de ontwikkeling van het industrieterrein Medel zijn tussen het Industrieschap (waarin zowel de gemeente Neder-Betuwe als de gemeente Tiel vertegenwoordigd zijn) en Van Dijkhuizen diverse afspraken gemaakt en vastgelegd. Zo heeft Van Dijkhuizen allerlei aanpassingen gepleegd aan zijn tankstation op Medel 1 om tegemoet te komen aan de wensen en eisen van het Industrieschap. Daarentegen verkreeg Van Dijkhuizen het alleenrecht voor een tankstation op Medel 1. Later, bij doorontwikkeling van Medel 2 zou er eventueel nog een onbemand tankstation bij mogen komen. Ook daarvoor zou Van Dijkhuizen als eerste benaderd worden. De Vaalt ligt strak tegen de grens van het huidige industrieterrein aan.
Van Dijkhuizen laat het er niet bij zitten. Desgevraagd laat de ondernemer weten dat zij op dit moment een schadeclaim voorbereiden die in de ettelijke miljoenen zal lopen. "Een man een man, een woord een woord en daar wil ik recht aan blijven doen. Dat heb ik ook altijd gedaan", zo laat Van Dijkhuizen verder weten.
Foto: Boerderij De vaalt in Echteld