Nieuws

Feestdag voor schippers: Sluis Eefde eindelijk open

Het is een feestdag voor de schippers die regelmatig over de IJssel en het Twentekanaal bij Eefde varen. Sluis Eefde is maandag officieel in gebruik genomen. De opening van de nieuwe sluiskolk zou eigenlijk groots gevierd worden, maar dat is niet mogelijk. Al is de vreugde dat de nieuwe sluis er is, er niet minder om. © Rijkswaterstaat
EEFDE - Het is een feestdag voor de schippers die regelmatig over de IJssel en het Twentekanaal bij Eefde varen. Sluis Eefde is maandag officieel in gebruik genomen. De opening van de nieuwe sluiskolk zou eigenlijk groots gevierd worden, maar dat is niet mogelijk. Al is de vreugde dat de nieuwe sluis er is, er niet minder om.
 Al jaren werd er gesproken over de capaciteit van Sluis Eefde. Schippers moesten soms uren wachten voordat ze gebruik van de sluis konden maken, maar de problemen die in januari 2012 ontstonden maakten dat er vaart gemaakt werd met de uitbreiding van de sluis.
Verslaggever Melanie Lokate was maandagochtend bij de sluis:

Sluisdeur valt

In de nacht van 2 op 3 januari 2012 valt de 90 ton zware sluisdeur naar beneden. Geluk bij een ongeluk: er vielen geen gewonden, maar de schade was groot. De sluis moest gerepareerd worden en kon ruim een maand niet gebruikt worden door schippers. 42 schepen hebben al die tijd moeten wachten.
Nadat de sluisdeur viel wordt de noodzaak duidelijk. En nog geen maand later staat minister Schultz op de stoep bij de sluis met de benodigde miljoenen. Het extra geld zorgt ervoor dat er daadwerkelijk een sluiskolk bijgebouwd kan worden. Totale kosten: 80 miljoen euro.

Economische belangen

De tweede kolk moet zorgen voor een betere doorstroming van de scheepvaart. Zand, grind, zout en veevoer moeten dagelijks worden vervoerd naar de bedrijven die aan het kanaal liggen.
Per jaar varen 12.000 schepen door de sluis in het Twentekanaal. Dat betekent 70.000 containers en ruim 6 miljoen ton lading. Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven willen ook dat het scheepvaartverkeer toe gaat nemen. Ze hebben afgesproken dat er 900 vrachtwagens vervangen worden door schepen.

Omwonenden moeten weg

Die economische belangen wegen uiteindelijk zwaarder dan de persoonlijke omstandigheden van omwonenden van de sluis. Vier families die het niet eens waren met de uitbreiding van de sluis zijn verschillende keren naar de rechter gestapt. De strijd is gevoerd tot aan de hoogste rechter in Nederland, de Raad van State. Maar in voorjaar van 2016 werd het sein definitief op groen gezet: uitbreiding van Sluis Eefde kon beginnen.
Kas en Anneke Koster hebben 42 jaar naast de sluis gewoond en ook zij moesten verkassen. 'Het is ons thuis.' Toen zeven jaar geleden bekend werd dat de sluis uitgebreid moest worden, stonden ze op en voerden ze actie.
'We hebben zeven jaar lang actiegevoerd. Je kunt niet uitleggen wat dat met je doet', vertelde Kas in 2016 tegen Omroep Gelderland. Er waren verschillende plekken waar de tweede sluis gebouwd kon worden. Uiteindelijk werd gekozen voor de locatie op de plek van hun huis.

Bijzondere sluisdeur en zonnepanelen

Niet heffen of draaien, maar een sluisdeur die in de bodem verdwijnt. In Eefde is deze unieke segmentdeur vorig jaar juli in de sluis gehangen en gemonteerd. De sluisdeur bestaat in tegenstelling tot de reguliere sluisdeuren uit één stuk.
Naast een energiebesparing moet deze nieuwe constructie vooral de veiligheid ten goede komen. De nieuwe kolk is overigens energieneutraal ontworpen. De energie die nodig is, wordt opgewekt met zonnepanelen. 
De werkzaamheden zijn overigens nog niet helemaal klaar. De komende maanden wordt de oude sluis grondig aangepakt en gerenoveerd.

Zie ook: