Nieuws

Bedrijfsvoering regio Arnhem haalt 'onrealistische' begroting niet

De begroting van bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie wordt niet gehaald. Maar die was ook niet realistisch, concluderen onderzoekers van Berenschot. De kwaliteit van dienstverlening zou achterblijven en er moet een nieuwe visie komen. © Pixabay
ARNHEM - De begroting van bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie wordt niet gehaald. Maar die was ook niet realistisch, concluderen onderzoekers van Berenschot. De kwaliteit van dienstverlening zou achterblijven en er moet een nieuwe visie komen.
De Connectie, opgericht op 1 juli 2017, is de bedrijfsvoeringsorganisatie voor de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden. Deze gemeenten besloten hierin samen te werken.
Het bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor de administratie, belastingen, facilitaire zaken en ICT. De organisatie kwam de afgelopen jaren in het nieuws door onder meer budgetoverschrijdingen, storingen en gebrekkige en eenvoudig te hacken systemen. Onderzoeksbureau Berenschot kwam met een onafhankelijk onderzoek.
De begrotingsdoelstellingen worden niet gehaald. Maar die waren ook niet realistisch gesteld, concluderen de onderzoekers. Het bedrijf slaagt er wel in het oorspronkelijke plan te halen om een kostenniveau te realiseren dat vier procent lager ligt. 'Het gaat dus in werkelijkheid om een minder grote besparing.'

'Moet steeds geld bij'

De beeldvorming bij politici is volgens het rapport 'dat er steeds geld bij moet' richting De Connectie. Bepalend daarin zouden de extra noodzakelijke investeringen in ICT zijn, vanwege achterstallig onderhoud. Mediaberichten en incidenten zouden dit beeld versterken.
Maatregelen om op de kosten te sturen hebben wel een negatief effect gehad op de kwaliteit, kwetsbaarheid en kansen voor medewerkers, stellen de onderzoekers. Zij zien dat de kwaliteit van de ervaren dienstverlening is gedaald. De focus zou liggen op verbetering van de inhoudelijke kwaliteit, met name ICT. Dat is wel tevens een randvoorwaarde voor goede dienstverlening, zegt het rapport.

'Brandjes blussen'

De achterblijvende kwaliteit zou onder meer komen door een onduidelijk takenpakket, conflicterende doelen, een zakelijke opstelling waar men nabijheid en flexibiliteit gewend was en ontbrekende competenties bij medewerkers. Managers zouden vooral bezig zijn met 'het blussen van brandjes', waardoor strategisch sturen achterblijft.
Kansen voor medewerkers zijn uiteindelijk toegenomen, wordt geconcludeerd. Aandachtspunt is wel de werkdruk, daardoor zou er minder tijd en ruimte zou zijn voor eigen ontwikkeling.

'Keer op keer verrast'

De onderzoekers adviseren De Connectie onder meer om een streep te zetten onder het verleden en door te pakken op de ingeslagen weg. Daarnaast moet het bedrijf een meerjarenvisie ontwikkelen met meer balans dan alleen de prioriteit op kosten.
Ook moeten de gemeenteraden en colleges goed betrokken worden bij wat er gebeurt binnen de organisatie. Nu zouden zij zich 'keer op keer' verrast voelen.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.