Nieuws

Zorg nog niet veilig genoeg: verscherpt toezicht verzorgingshuis Malden verlengd

De zorg voor inwoners van verzorgingshuis Malderburch in Malden is nog niet veilig genoeg. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die daarom het verscherpt toezicht op de zorginstelling met een half jaar verlengt. © Omroep Gelderland
MALDEN - De zorg voor inwoners van verzorgingshuis Malderburch in Malden is nog niet veilig genoeg. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die daarom het verscherpt toezicht op de zorginstelling met een half jaar verlengt.
De inspectie kwam in augustus met een rapport waarin staat dat bewoners van zorgcentrum Malderburch risico's lopen omdat de zorg niet voldoet aan de eisen. Daarop werd een half jaar verscherpt toezicht ingesteld, dat nu dus voor dezelfde duur is verlengd. Volgens het rapport is de deskundigheid van personeel onvoldoende en wordt er te weinig gestuurd op kwaliteit, veiligheid en medicatieveiligheid. 
Het woon-zorgcomplex in Malden bestaat uit twee delen: een open en een gesloten deel waar ongeveer plaats is voor 100 cliënten.

Onaangekondigd bezoek

Er zijn inmiddels wel zaken verbeterd, constateert de Inspectie, maar er wordt nog steeds niet aan alle normen voldaan. Malderburch voldoet aan vijf normen grotendeels niet en voldoet aan vier normen grotendeels wel. Ondanks de geboekte vooruitgang vindt de inspectie het noodzakelijk om het verscherpt toezicht te verlengen.
Zorgcentrum Malderburch (foto: Omroep Gelderland)

Projectleider voor orde op zaken

Het besef dat er echt wat moet veranderen is er wel degelijk binnen de zorginstelling. Dat constateerde de inspectie bij aanvang van de ondertoezichtstelling al. De raad van bestuur en raad van toezicht lieten destijds weten dat ze de bevindingen van de inspectie herkennen en zeer serieus te nemen. Er is een extern projectleider aangetrokken die de ondertoezichtstelling ongedaan moet maken. De raden spraken toen het vertrouwen uit dat de boel binnen een half jaar op orde zou zijn.
Die doelstelling blijkt nu niet gehaald. De inspectie kan uiteindelijk zelfs een dwangsom opleggen.

Zie ook: