Nieuws

Meer zonnevelden en windturbines in 2030

Verbeelding: Regio Foodvalley
De acht gemeenten in de Regio Foodvalley maken meer ruimte voor windturbines en zonnevelden. Die komen vooral langs snelwegen, op parkeerplaatsen en op daken. In 2030 wordt er zo jaarlijks 0,75 TWh groene energie opgewekt, genoeg om 250.000 huishoudens van stroom te voorzien.
EDE - De acht gemeenten in de Regio Foodvalley maken meer ruimte voor windturbines en zonnevelden. Die komen vooral langs snelwegen, op parkeerplaatsen en op daken. In 2030 wordt er zo jaarlijks 0,75 TWh groene energie opgewekt, genoeg om 250.000 huishoudens van stroom te voorzien.
Dat zijn de afspraken die de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal, Ede, Rhenen en Wageningen in een concept regionale energiestrategie (RES) hebben vastgelegd.

Lusten: 50 procent voor regio

'Belangrijk uitgangspunt is dat we naast de lasten, ook de lusten in de regio houden. We streven naar meer dan 50 procent lokaal eigenaarschap van energieprojecten', zegt Sander van ’t Foort, wethouder van Renswoude en bestuurlijk trekker van het proces. 
Op die manier hoopt hij draagvlak te creëren voor de plannen, want windmolens en zonnevelden roepen regelmatig weerstand op. 

Kernenergie een optie

Naast zonnepanelen en windturbines, is ook kernenergie een optie in de Foodvalley. De mogelijkheid daarvoor wordt nog onderzocht en is overigens niet meegenomen in het 0,75 TWh-plan.
Hetzelfde geldt voor windturbines tussen bomen op de Veluwe. Ook die optie wordt nog onderzocht. Een windmolen in het bos staat niet zo in het zicht, maar is tegelijkertijd mogelijk een verstoring van de lokale flora en fauna, dus is er nogal wat discussie over.

Landschap verandert komende 10 jaar

De projecten waar al wel veel enthousiasme voor is, beïnvloeden het landschap. Dat ziet er over 10 jaar waarschijnlijk heel anders uit.
Er zullen namelijk nog veel zonnevelden en windturbines bij moeten komen om de 75 TWh-doelstelling te halen. Op basis van bestaande en geplande energieprojecten komt de regio nu nog maar op 0,15 TWh duurzame energie.
Van ’t Foort vertelt dat er tussen de 9 en 13 nieuwe windturbines langs de snelweg bijkomen. 
Op deze kaartjes is te zien waar de zonnevelden en windturbines mogelijk komen. De tekst gaat daaronder verder.
Voorkeursbestemmingen voor zonnevelden.
De acht gemeenten in de Regio Foodvalley maken meer ruimte voor windturbines en zonnevelden. Die komen vooral langs snelwegen, op parkeerplaatsen en op daken. In 2030 wordt er zo jaarlijks 0,75 TWh groene energie opgewekt, genoeg om 250.000 huishoudens van stroom te voorzien. © Regio Foodvalley
Mogelijke locaties voor windturbines en/of zonnevelden.
De acht gemeenten in de Regio Foodvalley maken meer ruimte voor windturbines en zonnevelden. Die komen vooral langs snelwegen, op parkeerplaatsen en op daken. In 2030 wordt er zo jaarlijks 0,75 TWh groene energie opgewekt, genoeg om 250.000 huishoudens van stroom te voorzien. © Regio Foodvalley

Conceptbod

De zogenoemde regionale energiestrategie (RES) wordt opgesteld vanwege het landelijke klimaatakkoord. Daarin staat dat Nederland ten minste 35 TWh aan duurzame elektriciteit op land opwekt in 2030. In de RES staat beschreven hoe de Foodvalley-gemeenten daar aan willen bijdragen. 
Het gaat nu nog om een conceptbod dat na overleg met onder meer waterschappen, boeren- en milieuclubs en energiebedrijven is opgesteld. De concept-RES wordt de komende weken door de gemeenteraden en de Provinciale Staten besproken. Zij kunnen nog hun bedenkingen meegeven voordat de plannen deze zomer door het PBL doorgerekend worden. 

Uitstellen vanwege corona?

Uit Barneveld kwam vorige week een roep om de concept-RES uit te stellen vanwege de coronacrisis. Volgens de fractie Lokaal Belang is het een gevoelig onderwerp dat nu niet voldoende besproken kon worden.
Bovendien is het een belangrijk document. 'Want het is alleen in zoverre een concept, dat PBL vervolgens een doorrekening gaat maken die kan leiden tot aanpassingen', staat in een brief naar de gemeenteraad. 'Het is niet zo dat de regio’s ineens met een heel ander bod kunnen komen.'
Maar volgens Van ’t Foort is uitstel van besluitvorming over het plan niet nodig omdat 90 tot 95 procent van de bijeenkomsten gewoon door zijn gaan.

Lees ook: