Nieuws

Doetinchem wil lokaal verbod op gebruik van lachgas

Doetinchem wil de verkoop en het gebruik van lachgas verbieden in de openbare ruimte en tijdens evenementen. Het voorstel wordt in juni voorgelegd aan de gemeenteraad.
DOETINCHEM - Doetinchem wil de verkoop en het gebruik van lachgas verbieden in de openbare ruimte en tijdens evenementen. Het voorstel wordt in juni voorgelegd aan de gemeenteraad.
De politie en gemeentelijke handhavers kunnen daardoor voortaan ingrijpen wanneer door lachgasgebruik de volksgezondheid of openbare veiligheid in gevaar komt, of als de gebruikers overlast veroorzaken. Het handhaven van een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte zal ook na instellen van een verbod lastig blijven volgens de gemeente.
Het bezit is immers wel toegestaan zodat gebruikers op heterdaad betrapt moeten worden. In ieder geval geeft een dergelijk verbod volgens de gemeente wel een handvat aan politie en BOA'S om bij overlast op te treden.

Verkoop lachgas in horeca afgenomen

Burgemeester Mark Boumans is ook in gesprek geweest met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Doetinchem over de verkoop van lachgas in de horeca.Volgens de gemeente is gebleken dat na al het negatieve nieuws over het gebruik van lachgas en de motie van de raad, de verkoop in de horeca bijna niet meer voorkomt door uitbaters van horecazaken.
Momenteel wordt er gewerkt aan een landelijk verbod op lachgas door staatssecretaris Blokhuis, maar zolang deze er nog niet is kunnen gemeenten op lokaal niveau maatregelen nemen.

Gezamenlijke Achterhoekse aanpak

In de Achterhoek hebben de burgemeesters met elkaar en met het Openbaar Ministerie en politie over de aanpak, ontmoediging en handhaving op het gebruik van lachgas gesproken. Hierbij is afgesproken dat alle acht gemeenten er actief mee bezig gaan. Zo nam Winterswijk al eerder het besluit om het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden.