Nieuws

Hoeveel stiller is het nou echt tijdens de coronacrisis?

Nu veel mensen thuiswerken, er nauwelijks vliegtuigen vliegen en er minder verkeer op de weg rijdt, klinkt regelmatig de boodschap dat de coronacrisis Nederland 'stiller' maakt. Maar wat zeggen de cijfers daarover? Meetpunten in heel Nederland geven het antwoord. © Pixabay
ELBURG - Nu veel mensen thuiswerken, er nauwelijks vliegtuigen vliegen en er minder verkeer op de weg rijdt, klinkt regelmatig de boodschap dat de coronacrisis Nederland 'stiller' maakt. Maar wat zeggen de cijfers daarover? Meetpunten in heel Nederland geven het antwoord.
'Het kan natuurlijk lokaal behoorlijk verschillen', benadrukt Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Hij vergeleek de metingen van verschillende geluidssensoren verspreid door heel Nederland met metingen uit januari, vóór de coronacrisis. 'Geluid is locatiegebonden, maar ook beleving is een belangrijk aspect: hoe ervaren jij en ik het geluid om ons heen?'
Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.
Hoeveel stiller is het nou echt tijdens de coronacrisis?

Geluid gehalveerd

Uit de verschillende meetresultaten blijkt dat het geluidsniveau op dit moment zo'n 3 deciBel lager is dan voor de crisis. 'Dat klinkt als heel weinig, maar rekenkundig is dat een halvering van het geluid', legt hij uit. 'Daaruit zou je kunnen opmaken dat er nu 50% minder verkeer in de buurt van de meetpunten rijdt.'
Tekst gaat verder onder de foto.
Een microfoon waarmee geluid gemeten wordt.
Nu veel mensen thuiswerken, er nauwelijks vliegtuigen vliegen en er minder verkeer op de weg rijdt, klinkt regelmatig de boodschap dat de coronacrisis Nederland 'stiller' maakt. Maar wat zeggen de cijfers daarover? Meetpunten in heel Nederland geven het antwoord. © Omroep Gelderland
Roelofsen haalt al zijn gegevens bij meetpunten van Sensornet vandaan. Dat bedrijf heeft onder meer in opdrachten van gemeentes meetpunten verspreid door het hele land. Zo ook in Elburg, waar twee meetpunten ook een verschil van 3 dB geven tussen nu en januari. 'Dan spreken we over het gemiddelde over de hele dag', legt Roelofsen uit. 'Het is heel lastig om per tijdstip een analyse uit te voeren.'

Ook minder overlast?

Overigens is een halvering van het geluidsniveau niet gelijk ook een halvering van geluidshinder. 'Uit onderzoek blijkt dat mensen pas bij een afname van 5 dB of meer ook echt ervaren dat er minder geluid is. Op sommige momenten van de dag zal dat dus ook zo zijn, maar op andere momenten ervaren we dat niet. Ik woon zelf bijvoorbeeld hemelsbreed niet heel ver van de A50 vandaan. Ik merk dat er 's nachts veel minder verkeer rijdt dan voorheen. Maar de weg waar ik aan woon is nog altijd een drukke weg.'
Zegt de afname van het geluid ook iets over het geluid dat normaal door vliegtuigen wordt veroorzaakt? 'Nee', zegt Roelofsen resoluut. 'Die vliegen normaal gesproken zo'n 3 tot 5 kilometer boven Elburg en de rest van de Veluwe. Voorgrondgeluid is in deze metingen veel nadrukkelijker aanwezig dan iets wat zover weg is. Het verschil is dus echt te verklaren door minder verkeer.'
Foto: Sensornet/Nederlandse Stichting Geluidshinder