Nieuws

Wethouders Beuningen ondanks protest geïnstalleerd

Ondanks protesten vooraf is dinsdagavond tijdens een raadsvergadering het nieuwe college van de gemeente Beuningen geïnstalleerd en het coalitieakkoord besproken. Verschillende raadsleden noemden de samenkomst onverantwoord vanwege het risico op coronabesmetting. © Gemeente Beuningen / Omroep Gelderland
BEUNINGEN - Ondanks protesten vooraf is dinsdagavond tijdens een raadsvergadering het nieuwe college van de gemeente Beuningen geïnstalleerd en het coalitieakkoord besproken. Verschillende raadsleden noemden de samenkomst onverantwoord vanwege het risico op coronabesmetting.
Het vorige college dat bestond uit Beuningen Nu & Morgen (grootste partij in de gemeente) en CDA en VVD klapte nadat BN&M de samenwerking per mail beëindigde. Fractievoorzitter Eric van Ewijk van de lokale partij spreekt van een ‘duurzame ontwrichting van een huwelijk’. Het vertrouwen was er niet meer.

Minuut stilte

Maandag werd bekend dat er een derde coronadode te betreuren is in de gemeente Beuningen. Burgemeester Daphne Bergman begon de vergadering door de aanwezigen om een minuut stilte te vragen voor iedereen die lijdt onder de gevolgen van de coronacrisis. Publiek was om veiligheidsredenen niet toegestaan. Wel was de vergadering, zoals altijd, online te volgen.
Bijna de helft van de raadsleden (oppositie) kwam niet opdagen. Te gevaarlijk, onverantwoord en onnodig vinden de 13 van de 21 raadsleden die niet aanwezig waren. Volgens de regels mag de vergadering overigens wel doorgaan.
Hoewel juridisch mogelijk adviseert het ministerie van BZK, wanneer er geen dwingend karakter is, raadsvergaderingen uit te stellen. Sommige omliggende gemeenten geven hier ook gehoor aan. Over de noodzaak om de vergadering in Beuningen door te laten gaan, wordt verschillend gedacht.

‘Aanwezigheid vergroot mijn kans op overlijden’

Sommige raadsleden stuurden een schriftelijke verklaring voor hun afwezigheid, zoals CDA-raadslid David Shaftenaar. Hij wijst in zijn verklaring op het feit dat hij hartpatiënt is. ‘Dit maakt mij zeer kwetsbaar voor het Covid-19 virus. Voor mij zou aanwezigheid bij de raadsvergadering van 31 maart aanstaande ook een grote kans op overlijden of een sterk verslechterde prognose met zich meebrengen’, schrijft hij.
‘Ten tweede faciliteert het samenkomen in groepen ook de verdere verspreiding van het eerder genoemde virus. Omwille van de bovenstaande redenen kan ik 31 maart aanstaande niet in goed geweten de raadsvergadering.' College CDA-er Rob Martinus schrijft dat hij de samenkomst ‘onverantwoord en onnodig’ vindt.

‘Geen schoonheidsprijs voor de democratie’

De SP is van mening dat volksvertegenwoordigers een voorbeeldfunctie moeten hebben en daarom niet bij elkaar moeten komen in tijden van corona. ‘Naast de formele redenen van de SP is er ook nog een probleem met gekozen volksvertegenwoordigers die vanwege hun gezondheid medisch advies hebben gekregen zoveel mogelijk thuis te blijven’, schrijft fractievoorzitter Jos Swartjes. ‘Een daarvan ben ik zelf. Ik zal dan ook niet aanwezig zijn! Dit houdt wel in dat mijn stemrecht die avond verloren gaat; dat levert geen schoonheidsprijs op voor de democratie.’
VVD-fractievoorzitter Karin Janssen - van den Heuvel schrijft dat haar partij het gezondheidsrisico voor henzelf en de inwoners van Beuningen te groot vindt om de vergadering bij te wonen. Ook zij noemt de vergadering onverantwoord en niet strikt noodzakelijk. Die had wat de VVD betreft zonder problemen doorgeschoven kunnen worden.

Vergadering nodig voor bestuurlijke slagkracht

Aanwezige raadsleden hielden anderhalve meter afstand en de raadszaal is voor aanvang nog eens extra schoongemaakt. Er mocht ook maar één raadslid per fractie aan tafel zitten. De rest zat verspreid over de zaal. Fractievoorzitter Eric van Ewijk van grootste partij Beuningen Nu & Morgen refereerde aan het feit dat het doorgaan van de vergadering voorafgaand een duivels dilemma werd genoemd.
Een kwestie van ‘gezondheid versus verantwoordelijkheid’. Van Ewijk: ‘Laat één ding duidelijk zijn: gezondheid gaat voor alles. Beuningen Nu & Morgen denkt dat iedereen hierover het wel met ons eens is.’
Maar een nieuw college is volgens Van Ewijk broodnodig voor goed bestuur van de gemeente. Daarom moest de vergadering naar zijn idee juist doorgaan. ‘Daarom zitten we hier nu samen, op meer dan anderhalve meter van elkaar.’ Kersvers GroenLinks-wethouder Frans Houben en de nieuwe PvdA-wethouder Sijmen Versluijs zeiden die visie te delen. Dat geldt ook voor D66-fractievoorzitter Roel Kuppens.
Van Ewijk is het oneens met de collega-politici die wegbleven en menen dat de vergadering uitgesteld had kunnen worden. Het gesneuvelde college ontbreekt het volgens hem aan bestuurlijke slagkracht en dat maakt het gemeentebestuur kwetsbaar. In de huidige coronacrisis is een stevig bestuur nog belangrijker dan anders, aldus de fractievoorzitter van BN&M. ‘Wij noemen dat je verantwoordelijkheid nemen in deze zo moeilijke tijd van crisis.’

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.